KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA im. Henryka Sienkiewicza

W Hołdzie Wielkiemu Rodakowi – Filia nr 7, SP nr 4 i 6

Z okazji 103. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 6 wykonali prace plastyczne zatytułowane „Jan Paweł II i dzieci”. Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród książkowych dla autorów prac odbyła się na tarasie Biblioteki Głównej Książnicy Pruszkowskiej. Honorowym gościem była Dyrektor Książnicy Pruszkowskiej dr Aneta Pawłowska.

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
Skip to content