KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA im. Henryka Sienkiewicza

BIBLIOTEKI POWIATU

Książnica Pruszkowska,  jako powiatowa i miejska biblioteka publiczna sprawuje nadzór merytoryczny i opiekę metodyczną nad siecią bibliotek powiatu pruszkowskiego.


KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
Skip to content