KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA im. Henryka Sienkiewicza

O NAS


Jak zapisać Się?

Aby zapisać się do Książnicy Pruszkowskiej należy odwiedzić, któryś z Działów Biblioteki, bądź jedną z Filii i przedstawić dowód osobisty lub paszport, a następnie zapoznać się z naszym Regulaminem. Czytelników niepełnoletnich zapisują do Biblioteki rodzice lub opiekunowie prawni, którzy biorą tym samym odpowiedzialność za zapis osoby niepełnoletniej.

Po okazaniu dowodu tożsamości, czytelnikowi zostaje wydana karta biblioteczna, którą należy okazywać podczas wizyt w Bibliotece. Karta biblioteczna kosztuje 5 PLN – jest to jednorazowa opłata za wydanie Karty. Będzie ona Waszym bibliotecznym dowodem tożsamości.

Dane osobowe, które podajecie podczas zapisu podlegają ochronie prawnej.

We wszystkich Działach i Filiach  Pruszkowskiej Książnicy obowiązuje jedna karta biblioteczna.


CZYTELNIKU, logując się na swoje konto, możesz:

kontrolować terminy zwrotu wypożyczonych książek, przedłużać terminy zwrotu książek (max. 2 prolongaty jeśli: przedłużeń dokonuje się terminowo; książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika; biblioteka dopuszcza przedłużenie), przeglądając katalog zamawiać książki, które są aktualnie wypożyczone (max. 2 pozycje), sprawdzać czy zamówiona pozycja wróciła do biblioteki (jest zarezerwowana) i do kiedy czeka na odbiór, w historii wypożyczeń sprawdzać jakie książki były czytane uzyskać informację o zadłużeniu wobec biblioteki,

KATALOG ON-LINE / LOGOWANIE >>

Instrukcja logowania i rezerwacji >>

INSTRUKCJA

dla czytelników Książnicy Pruszkowskiej posiadających plastikową Kartę Czytelnika oraz kod dostępu

Logowanie

_ Wchodzimy do katalogu on-line Książnicy Pruszkowskiej

_ Z górnego menu wybieramy Zaloguj

_ W pole Kod kreskowy wprowadzamy identyfikator z Karty Czytelnika (wpisujemy wszystkie cyfry, włącznie z zerami, jeśli są –  np.: 06587 lub 00024)

_ W pole Hasło/PIN wprowadzamy kod dostępu, który otrzymaliśmy przy zapisie

_ Z pola Biblioteki wybieramy Bazę Pruszków, następnie akceptujemy przyciskiem

Zaloguj

Rezerwacja wypożyczonych zbiorów:

_ Wyszukujemy interesującą nas pozycję

_ Klikamy na konkretną wypożyczalnię w Zasobie lub gdy jesteśmy w opisie publikacji na Wszystkie egzemplarze

_ Wybieramy Zamówienie i klikamy

Wykonaj


KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
Skip to content