KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA im. Henryka Sienkiewicza

SPOTKANIA AUTORSKIE


WYDARZENIA KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ:

  • Wieczór autorski z Krzysztofem Kamieńskim

  • Spotkanie z Krzysztofem Kamieńskim

  • Spotkanie Autorskie


KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
Skip to content