KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA im. Henryka Sienkiewicza

Lekcja biblioteczna w Filii nr 1

13 października w Filii nr 1 gościły sześciolatki z Przedszkola „Piotruś Pan”.
Tematem spotkania były zawody. Ustalono, czym jest zawód i do kogo należy wybór zawodu.
Dzieci były zainteresowane czytaniem i chętnie się wypowiadały na temat różnych profesji.
Bawiły się w zgadywanie, jaki to zawód? I radziły sobie z tym zadaniem doskonale.
Szybko stało się jasne, że strażak to profesja, która wzbudza najwięcej emocji.
Następnie przeczytany został wiersz Danuty Wawiłow „A jak będę dorosła…” i omówiony wspólnie z dziećmi. Dużo uwagi poświęcono zawodowi lekarza.
Ważną częścią spotkania było przeglądanie książek w dziale dziecięcym. Przedszkolaki wyraziły chęć zapisu w naszej bibliotece, do której przyjdą z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy!

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
Skip to content