Pobierz książkowy NIEKALENDARZ

 

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

DKK

Polub nas na Facebooku
Facebook Pagelike Widget

Konkurs w Filii nr 2

 

Regulamin konkursu: „Wykonaj ilustrację do wybranego wiersza o tematyce wiosennej” 

Organizator:
Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza
Filia nr 2
al. Wojska Polskiego 34
05-800 Pruszków
tel.: 22 758-88-91
e-mail: filia2@biblioteka.pruszkow.pl

1. Cele konkursu:
– promowanie czytelnictwa wśród dzieci,
– wzmacnianie przez bibliotekarzy w dzieciach aktywności czytelniczej,
– rozwijanie wyobraźni, umiejętności plastycznych oraz kultury literackiej młodych czytelników,
– aktywizacja dzieci do wyrażania ekspresji twórczej,
– zachęcenie dzieci do twórczego wykorzystania czasu wolnego.

2. Uczestnicy:
– dzieci (do 8 lat),
– dzieci (od 9 do 13 lat)

3. Warunki uczestnictwa:
– spełnienie kryterium wiekowego: – dzieci (do 8 lat), dzieci (od 9 do 13 lat),
– wykonanie pracy plastycznej: ilustracji do wiersza wybranego poety o tematyce wiosennej (można wykonać do 3 prac),
– technika pracy: dowolna,
– prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką: imię i nazwisko dziecka, wiek, numer telefonu kontaktowego oraz e-mail do rodziców,
– dostarczenie pracy do Filii nr 2 Książnicy Pruszkowskiej, al. Wojska Polskiego 34 w terminie do 31.03.2023 r.,
– organizator wyłoni laureatów, którzy zostaną nagrodzeni książkami oraz dyplomami.
– ogłoszenie wyników — do połowy kwietnia 2023 r.,
– laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora o formie odbioru nagród drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail,
– prace będą eksponowane oraz wykorzystywane do działalności biblioteki,
– udział w konkursie oznacza zgodę rodziców / opiekunów prawnych uczestnika na rejestrację i rozpowszechnianie przez Książnicę Pruszkowską im. H. Sienkiewicza (na stronie internetowej oraz profilu na Facebooku) wizerunku laureatów i prac biorących udział w konkursie.