Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

KONKURS W FILII NR 3

 

 

 

Regulamin konkursu:

Stwórz okładkę książki ze swoim ulubionym bohaterem pochodzącym
z twórczości Zofii Staneckiej

 


Organizator: Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza, Filia nr 3
ul. Bohaterów Warszawy 11


Cel konkursu:

  • promocja czytelnictwa wśród dzieci,
  • zachęcenie do korzystania z usług bibliotecznych i wypożyczania książek od najmłodszych lat, wzmacnianie przez bibliotekarzy w dzieciach aktywności czytelniczej,
  • aktywizacja dzieci do wyrażania ekspresji twórczej pobudzonej przez literaturę w formie pracy plastycznej.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • spełnienie kryterium wiekowego 7-10 lat (dzieci z klas 1 – 3 szkoły podstawowej),
  • wykonanie pracy plastycznej: okładki książki przedstawiającą postać ulubionego bohatera literackiego pochodzącego z twórczości Zofii Staneckiej,
  • technika pracy dowolna,
  • prace winny być opatrzone na odwrocie metryczką: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, numer telefonu kontaktowego oraz email do rodziców,
  • dostarczenie pracy do filii nr 3 Książnicy Pruszkowskiej przy ul. Bohaterów Warszawy 11
    w terminie 2.12 – 16.12.2022.

Organizator wyłoni trzy prace, które zostaną nagrodzone publikacjami Zofii Staneckiej
z autografem autorki. Nagrody pochodzą z darów czytelników.

Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora o formie odbioru nagród drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Nagrodzone prace (za zgodą opiekunów) będą wyeksponowane podczas wystawy w Filii nr 3 Książnicy Pruszkowskiej ul. Bohaterów Warszawy 11.

Udział w wydarzeniu oznacza zgodę rodziców / opiekunów prawnych uczestnika na rejestrację
i rozpowszechnianie przez Książnicę Pruszkowską im. H. Sienkiewicza (na stronie internetowej oraz profilu na Facebooku) wizerunku laureatów i prac biorących udział w konkursie. Zgoda do wypełnienia na osobnym druku, jedynie dla rodziców trzech laureatów.


Dane kontaktowe:
e-mail:
filia3@biblioteka.pruszkow.pl
tel.: 22 758-83-73