Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

TARGI KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 2022

 

Zapraszamy na jubileuszową, 30. edycję Targów Książki Historycznej, które odbędą się od 24 do 27 listopada 2022 r.

w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

Książnica Pruszkowska od wielu lat prezentuje swój dorobek wydawniczy w Arkadach Kubickiego.

Nie może nas zabraknąć zwłaszcza podczas jubileuszowej edycji.

Szukajcie nas tam, gdzie zwykle – nieco na prawo od wejścia, w stoisku nr 45.

Organizatorem Targów jest Fundacja Historia i Kultura oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, Muzeum Zamek Królewski w Warszawie i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Targi zainicjowane zostały przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, a ich organizacja została powierzona Fundacji Historia i Kultura. Stanowią one jeden z głównych celów statutowych obu tych podmiotów.

Targi Książki Historycznej to impreza o charakterze promocyjno-informacyjnym, cyklicznym i niekomercyjnym – wstęp na targi jest bezpłatny. Targi są nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale także miejscem spotkań z wydawcami, wymiany doświadczeń i korzystnych zakupów. Dzięki bogatemu programowi imprez towarzyszących Targi cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób, pasjonujących się historią, a tym samym spełniony zostaje główny ich cel, jakim jest popularyzacja literatury historycznej. Z każdym rokiem formuła Targów Książki Historycznej rozwija się i jest bogatsza. Dotychczas oprócz wydawców książki historycznej, na Targach można było również odwiedzać tematyczne salony takie jak Salon Muzeów, Salon Bibliotek czy Salon Antykwariatów. Jednym z celów organizatorów jest nawiązywanie sąsiedzkiej współpracy międzynarodowej.