Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

NAGRODA LITERACKA IMIENIA KSIĘDZA TWARDOWSKIEGO 2022 – WERDYKT

 

Werdykt Kapituły Nagrody Literackiej

im. ks. Jana Twardowskiego

za najciekawsze książki poetyckie wydane w roku 2021

 

 

Werdykt Kapituły Nagrody Literackiej

im. ks. Jana Twardowskiego

za najciekawsze książki poetyckie wydane w roku 2021

Jurorzy:

Szymon Babuchowski poeta, krytyk literacki, kierownik działu Kultura w „Gościu Niedzielnym”

Barbara Gruszka-Zych poetka, krytyk literacki, redaktor w „Gościu Niedzielnym”

Wojciech Kaliszewski poeta, krytyk literacki, pracownik Instytutu Badań Literackich, wykładowca akademicki

ks. Janusz A. Kobierski poeta, krytyk literacki, Przewodniczący Kapituły

Jan Rodzim wydawca poezji ks. Jana Twardowskiego

Grzegorz Zegadło dyrektor Książnicy Pruszkowskiej, organizator finałów Konkursu

We wrześniu 2022r. odbyły się konsultacje Kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego w celu przyznania nagród za najlepsze książki poetyckie wydane w roku 2021.

W minionym roku nowe tomy wierszy wydało wielu interesujących poetów.

Kapituła pragnie zwrócić uwagę na książki twórców, którym nagroda mogłaby pomóc w promocji, poszerzyć grono ich czytelników.

Uwagę szczególną zwróciły książki następujących autorów:

Grzegorz Hajkowski „…na owo udręczone drzewo cowidowe…”, Towarzystwo im. Marii Dango, Katowice 2021

Jarosław Jakubowski „Bardzo długa zima”, Wydawnictwo Forma i Fundacja Literatury

im. Henryka Berezy

Michał Muszalik „Hotel Globo”, Biblioteka Śląska

Janusz Nowak „w nawiasie”, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2021

Jarosław Zalesiński „Wiersze wersetów”, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2021

Po dyskusji laureatem Nagrody Głównej za wyróżniający się tom poetycki w roku 2021 został

Janusz Nowak tom wierszy „w nawiasie”, wyd. Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2021

Natomiast cztery wyróżnienia przyznano wyżej wymienionym autorom.

Fundatorem nagród finansowych dla laureatów jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wszyscy laureaci otrzymają ponadto pamiątkowy dyplom, a laureat główny również statuetkę patrona Konkursu – ks. Jana Twardowskiego

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ks. Janusz Adam Kobierski

Przewodniczący Kapituły

Warszawa, dnia 22 września 2022 r.