Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

KONKURS PLASTYCZNY W FILII NR 9

 

Regulamin Konkursu Plastycznego pn. „Pocztówka z wakacji”:


Warunki konkursu:
W konkursie mogą brać
udział dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: od 6 do 8 lat, od 9 do 11 lat, od 12 do 14 lat.

Prace wykonane mogą być w dowolnej technice w maksymalnym formacie A4.

Termin nadsyłania lub doręczania pocztówek do Książnicy Pruszkowskiej – Filii nr 9

przy ul. Pływackiej 16, mija 28.09.2022 r. Rozstrzygnięcie dnia 30 września 2022 r.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora konkursu www.książnicapruszkowska.pl

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody książkowe.

Informacje dodatkowe:

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Książnicy Pruszkowskiej Filii 9 i mogą być wykorzystywane do organizowania wystaw, prezentacji itp.

Opiekun prawny autora pracy zgadza się na późniejsze upowszechnianie pracy przez bibliotekę.
Do każdej pracy konkursowej należy załączyć:

metryczkę – czytelnie wypełnioną pismem drukowanym, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oraz naklejoną na odwrocie pracy konkursowej.


Załącznik do regulaminu Konkursu Plastycznego pn. „Pocztówka z wakacji”: