Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

 

– Czyli jest pan bibliotekarzem.
Starzec spuścił na chwilę wzrok.
– Wolę określenie: depozytariusz wiedzy.

Brandon Mull Świat bez bohaterów

8 maja, jak co roku, bibliotekarze obchodzą swoje święto, bowiem ten dzień 37 lat temu Stowarzyszanie Bibliotekarzy Polskich zaproponowało jako Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Jest to również początek Tygodnia Bibliotek.
Pierwsi bibliotekarze pojawili się w starożytności, wówczas funkcję tę piastowali uczeni.
W średniowieczu strażnikami ksiąg byli mnisi klasztorni zwani scipturariusami. W odrodzeniu i oświeceniu rolę bibliotekarza pełnili urzędnicy królewscy i książęcy, poeci lub po prostu pasjonaci ksiąg. Dopiero XIX wiek przyniósł przełom, a jednocześnie wytyczne co do wykształcenia bibliotekarzy. Zaczęły powstawać szkoły zawodowe, wprowadzano egzaminy bibliotekarskie, a na Uniwersytecie w Getyndze utworzono katedrę bibliotekoznawstwa. Na jej czele stanął Karl Dziatzko. Kolejnym krokiem było opracowanie pierwszego podręcznika dla bibliotekarzy „Handbuch Bibliothek-Wissenschaft”. Powstał on w 1808 roku, jego autorem był niemiecki bibliotekarz Martin Schrettinger.
Zawód bibliotekarza zmieniał się, rozwijał, by stać się w pełni profesjonalną jednostką zawodową. Obecnie wykształcenie bibliotekarskie można zdobyć między innymi na Uniwersytecie Warszawskim, studiując na wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Krakowskim, Wrocławskim czy Śląskim, kończąc Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.
Do zadań współczesnego bibliotekarza nie należy tylko jakże oczywiste wypożyczanie książek. Wraz z rozwojem nauki, wynalezieniem internetu, przemianami technologicznymi praca bibliotekarza i jego obowiązki przeszły transformację. To także opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie innych zbiorów, wyszukiwanie, udzielanie informacji, prowadzenie kwerend, czy tworzenie elektronicznych katalogów. Nie należy również zapominać o regularnym rozwoju, szkoleniach, o otwartym umyśle, kreatywności, a przede wszystkim o profesjonalnym podejściu do czytelników.
O tym, jak zacny to zawód mogą świadczyć nazwiska osób, którym współcześni raczej nie przypisaliby profesji bibliotekarza. Giacomo Casanova, Bracia Grimm, Adam Mickiewicz, Johann Wolfgang von Goethe, Julian Przyboś, Stefan Żeromski, Maria Kownacka, Laura Bush, Małgorzata Tusk, Reni Jusis … każdy z nich w swoim życiu wykonywał ten zawód. Co więcej, biblioteka lub postać bibliotekarza stały się kanwą niejednej książki. Autorzy powieści przygodowych, historycznych czy kryminalnych uczynili z nich głównych bohaterów np. U.Eco „Imię róży”, M. Escobar „Bibliotekarka z Saint-Malo”, Ch. Harris – cykl Aurora Teagarden, M. Jellizarow „Bibliotekarz”, J. Hammer „Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu”, A.G. Iturbe „Bibliotekarka z Auschwitz”, M. Thomson „Biblioteka w oblężonym mieście”, J. S. Charles „Bibliotekarka z Paryża”, J. Moyes „Światło w środku nocy”, czy rozważania o bibliotece U. Eco „O bibliotece”.
Zatem bycie bibliotekarzem to nie tylko zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność. Niejednokrotnie bibliotekarze odegrali w historii znaczącą rolę, ratując księgozbiory z pożogi, działań wojennych, a także kształtując wiele młodych pokoleń.

Marlena Affek
Filia nr 4