Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

KONKURS „ZIMOWY OBRAZEK”

 

Regulamin konkursu „Zimowy obrazek”
Organizator: Filia nr 7 Książnicy Pruszkowskiej, ul. Księcia Józefa 1
Cel konkursu: wykazanie się wyobraźnią oraz talentem plastycznym w  stworzeniu idealnego zimowego obrazka.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy dowolną  techniką plastyczną.
Dla uczestników konkursu przewidziano dyplomy i nagrody.
Organizator konkursu powiadomi laureatów o formie odbioru nagród drogą  telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail.
Prace opatrzone metryczką (imię, nazwisko, wiek, tel., e-mail) należy  składać w Filii nr 7 Książnicy Pruszkowskiej ul. Księcia Józefa 1 do  14 lutego 2022 roku.
Dane kontaktowe:
e-mail: filia7@biblioteka.pruszkow.pl
tel.: 22 758 88 28
Nagrodzone prace (za zgodą opiekunów) będą wyeksponowane podczas  wystawy w czytelni Filii nr 7 Książnicy Pruszkowskiej ul. Księcia  Józefa 1.

—