Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PRUSZKÓW, POZNASZ – POLUBISZ

 

PRUSZKÓW, POZNASZ-POLUBISZ

Międzyprzedszkolny projekt z zakresu edukacji regionalnej

21 x 29 cm, 92 strony, il. kolor, oprawa twarda, szyta

publikacja poza obrotem handlowym

ISBN 978-83-62144-89-1

 

ze Wstępu:

Międzyprzedszkolny projekt edukacyjny Pruszków poznasz – polubisz realizowany był we wszystkich szesnastu placówkach w roku szkolnym 2020/21.

Inspiracją do jego przeprowadzenia była obserwacja, że nasze przedszkolaki znają nieźle odległe, atrakcyjne turystycznie zakątki Polski i Europy, a nawet faunę afrykańskiej sawanny czy antarktycznej pustyni lodowej, lecz tak naprawdę niewiele wiedzą o swojej małej ojczyźnie – naszym mieście. Spostrzeżenie to dało początek nowym pomysłom, dotyczącym zarówno ciekawych dla dzieci miejsc w Pruszkowie, jak i sposobów ich odkrywania w dobie pandemii. Idealnym rozwiązaniem, które pozwoliło nam podjąć wspólną podróż po naszym mieście i odkrywać jego nieznane oblicza, okazał się projekt realizowany na platformie eTwinning. Jest to europejska sieć współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli wszystkich stopni kształcenia. Projekt opiera się na innowacji pedagogicznej stworzonej przez nauczycielki z Przedszkola Miejskiego nr 13: Agatę Bożyk i Annę Maciejewską.

Nadrzędnym założeniem naszych działań był podział zadań między placówki: uczestnicy projektu mieli odwiedzać (realnie lub też wirtualnie) wybrane miejsca w Pruszkowie, a następnie dzielić się swoimi wrażeniami, tworząc wystawy oraz prezentacje multimedialne, które mogły oglądać dzieci z pozostałych placówek biorących udział w projekcie. W ten sposób wszyscy uczestnicy pełnili rolę zarówno „turystów”, jak i „przewodników” w naszej wspólnej podróży.

Podstawowym celem projektu było rozbudzanie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej – nierozerwalnej więzi łączącej człowieka z jego małą ojczyzną. W naszych działaniach chciałyśmy kształtować uczucia patriotyczne przedszkolaków i rozwijać ich zainteresowanie Pruszkowem jako naszym wspólnym miastem – miejscem, które posiada własną historię i tradycję, miejscem, gdzie możemy nie tylko jeść i spać, ale też bawić się, uprawiać sport, brać udział w wydarzeniach kulturalnych. Aby osiągnąć zamierzony cel, musiałyśmy rozwinąć u dzieci postawę badacza – wytrwałego i dociekliwego odkrywcy, a nie biernego obserwatora-konsumenta. Celowi temu służyć miało podejmowanie przez małych uczestników projektu rozmaitych aktywności – udziału w spacerach, konkursach, zawodach czy quizach, a także akcjach charytatywnych.

Bardzo ważnym założeniem była integracja uczestników: zarówno samych przedszkolaków, jak i biorących udział w projekcie nauczycieli. Zadanie to ułatwiła nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna w postaci platformy eTwinning, zasobów sieci www, a także platform internetowych służących dzieleniu się informacjami: prezentacjami multimedialnymi, filmami, muzyką.