Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

IRENA HORBAN

OGROMNY ŻAL

 

IRENA HORBAN

 

Urodzona w Pruszkowie, 16 kwietnia 1926 roku. Ojciec, Władysław Szymański był kierownikiem fabryki „Sommer i Nower”, w której produkowano ultramarynę (w Polsce było tylko dwóch specjalistów w tej dziedzinie).

Uczęszczała do szkoły im. Żółkiewskiego. W 1939 roku zdała do gimnazjum im. T. Zana w Pruszkowie.

W 1945 roku została przyjęta do II klasy liceum, po czym zdała tu egzamin maturalny.

Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale filozofii, w zakresie historii. Po drugim roku studiów prof. dr Jerzy Manteuffel, jedyny profesor papirolog w Polsce, zaproponował Jej asystenturę.

W roku 1950 wyszła za mąż.

W roku 1963 zaczęła pracę w szkole w Warszawie, w roku 1975 na prośbę pani dyrektor Marii Wójcik podjęła pracę w liceum Im. T. Zana.

Organizowała tam konkursy, wyjazdy na wycieczki. Na początku lat 80-tych zorganizowała wraz z Januszem Pławskim „Solidarność” w szkole – była jej prezesem.

Była współtwórcą Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Pierwszym prezesem był Kazimierz Mazur, ona była sekretarzem. Współtworzyła Porozumienie Pruszkowskie. Była radną dwie kadencje, pełniła wiele funkcji, między innymi wiceprzewodniczącej rady.

Za swą działalność otrzymała Medal Pro Memoria, a w 2017 – status kombatanta i Krzyż Wolności i Solidarności. Posiada odznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

Od wielu lat działa w Pruszkowskim Towarzystwie Muzycznym.

Wstąpiła do Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego, wkrótce została członkiem zarządu, a następnie sekretarzem redakcji „Przeglądu Pruszkowskiego”. Po śmierci pana Franciszka Kwasiborskiego zarząd powierzył Jej funkcję redaktora. W roku 2001 została prezesem Towarzystwa.

Przez PTK-N związała się z regionalistami. Za swoją działalność otrzymała wiele odznaczeń – między innymi Srebrny i Złoty Medal Zasłużonego Działacza Kultury oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Otrzymała także odznaki: Zasłużony dla Miasta, Zasłużony dla Powiatu.

W roku 2010 odznaczona została KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI.

Z okazji 100 -lecia nadania praw miejskich naszemu Miastu otrzymała medal PRO MASOVIA.

Od najmłodszych lat związana z harcerstwem. Gdy pracowała w L.O. im. T. Zana dyrektor powierzył Jej opiekę nad harcerzami, a przy PTK-N działa Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich. Za swą działalność otrzymała Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa, a Związek Harcerstwa Polskiego wyróżnił ją tytułem Niezawodnego Przyjaciela.

W okresie PRL otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za 20-letnią sumienną pracę pedagogiczną.

Poza tym zajmowała się aktywnie również działalnością wydawniczą – Jej pierwszą pracą było wydanie papirusu greckiego z komentarzem i tłumaczeniem na język łaciński (koniec lat 40-tych).

Opracowała „Miejsca Pamięci Pruszkowa” (2 wydania); „750 lat Parafii Żbikowskiej” (praca zbiorowa) oraz wspólnie z Profesorem M. Drozdowskim antologię „ O Matce Pieśń”.

Była wieloletnią Przyjaciółką Książnicy Pruszkowskiej i wierną admiratorką naszych dokonań. Od wielu lat redagowała „Przegląd Pruszkowski” – jeszcze kilka dni temu odebrała od nas jego ostatni najnowszy numer, na który z niecierpliwością oczekiwała.

Pani Profesor nie ma już wśród nas, ale Jej Postać i dorobek pozostaną na zawsze w naszej pamięci.