Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

CZYTELNIA PRUSKOVIANÓW – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, CZĘŚĆ PIĄTA

CZYTELNIA PRUSKOVIANÓW – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, CZĘŚĆ PIĄTA

 

Na kolejnym – piątym spotkaniu poświęconym projektowaniu graficznemu postanowiliśmy stworzyć pocztówkę np. dla naszych dziadków lub naszych krewnych, z którymi na skutek pandemii najprawdopodobniej nie będziemy mogli się spotkać.

Po omówieniu części teoretycznej przystąpiliśmy do projektowania. Oto projekty uczestników kursu:

 

 

 

 

 

Na koniec zachęciliśmy do wydruku swoich prac.
Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu „Sieć na kulturę”.