Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

CZYTELNIA PRUSKOVIANÓW – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE CZĘŚĆ TRZECIA

 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE CZĘŚĆ TRZECIA

 

 

Kolejny etap kursu grafiki poświęcony był kolorowi i palecie barw. Kolor obok typografii jest podstawowym narzędziem projektanta graficznego. Korzystając z psychologii kolorów można do projektu wprowadzić określony nastrój. Kolory dopełniające, takie jak czerwony i zielony znajdują się po przeciwnych stronach koła barw, kolory analogiczne –
czerwony i niebieski przylegają do siebie. Dla projektanta ważna jest znajomość zasad doboru barw, do najważniejszych z nich zaliczamy: dopełnienie przeciwieństw, triada, analogia i komplementarność.
Wszystkie zasady zostały przedstawione na kole koloru.

Następnie została przedstawiona aplikacja – Color Gab – aplikacja rejestrująca kolory za pomocą aparatu fotograficznego w smartfonie.

Uczestnicy kursu zapoznali się również z Pablo – edytorem prostych grafik:

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu „Sieć na kulturę”.