Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

CZYTELNIA PRUSKOVIANÓW – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, WARSZTATÓW CZĘŚĆ 2

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, WARSZTATÓW CZĘŚĆ 2

 

Druga część kursu projektowania graficznego poświęcona była przechowywaniu plików w chmurze, została omówiona chmura Googla i chmura Dropbox. Systemy chmurowe- wirtualne dyski dają możliwość przechowywania dużej ilości plików graficznych oraz łatwy do nich dostęp.

 

 

W drugiej części szkolenia zostały omówione zasady projektowania graficznego. Do najważniejszych z nich należą zasada symetrii, zasada trójpodziału i zasada złotego podziału – występuje ona powszechnie w naturze. Proporcje złotej spirali są zachowane w wielu roślinach, w muszlach, czy nawet w kształcie całych galaktyk.

W części praktycznej nasi uczestnicy kursu narysowali mandalę – harmonijne połączenie koła i kwadratu – ćwicząc tym samym symetrię.

Oto prace Róży, Anny, Antoniego, Wojciecha, Natalii, Stasia, Poliny, Antka, Alicji i Franka: