Pobierz książkowy NIEKALENDARZ

 

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

DKK

Polub nas na Facebooku
Facebook Pagelike Widget

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. C.K. NORWIDA W ROKU NORWIDOWSKIM – EDYCJA DZIEWIĘTNASTA

Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wybitny Polak, twórca romantyczny, humanista, poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz i rysownik Cyprian Kamil Norwid został patronem 2021 roku.

ZAPRASZAMY POETÓW DO UDZIAŁU W DZIEWIĘTNASTEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO

IM. C. K. NORWIDA

 

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza, organizuje wyjątkową, dziewiętnastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Cypriana Kamila Norwida.

Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk literackich, do związków i stowarzyszeń twórczych, a także do poetów niezrzeszonych.

Jeśli warunki epidemiologiczne na to pozwolą, ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród, nastąpi 23 maja 2021 roku w Pruszkowie, podczas uroczystego spotkania autorów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Konkursie.

REGULAMIN – warunki Konkursu

1. W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci niezrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi *trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie niepublikowanych i nienagradzanych:

jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;

dwa wiersze o tematyce dowolnej.

*każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora). Utwory opatrzone godłami w formie graficznej nie będą dopuszczone do Konkursu.

Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.

3. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 20 marca 2021 r.

4. Oceny nadesłanych utworów dokona profesjonalne JURY powołane przez organizatora.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej publikacji.

6. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2021 roku.

7. Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad .

8. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

9. Odbiór nagród i wyróżnień finansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finału.

NAGRODY

I nagroda – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN,

oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.

ADRES ORGANIZATORA

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza

ul. Kraszewskiego 13

05-800 Pruszków

(z dopiskiem „NORWID”)