Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Wakacyjne Bingo Książkowe

Uwaga Konkurs!!!
Od 15 lipca ruszamy z Wakacyjnym Bingo Książkowym.
Zasady są proste. Czytacie książki i zbieracie pieczątki📚📖📙
Zabawa trwa do 30 września. Karty i regulamin możecie odebrać w każdej Filii Książnicy.
 

 

Regulamin konkursu „Wakacyjne Bingo Książkowe”

 1. Organizatorem konkursu jest Książnica Pruszowska im. H. Sienkiewicza.
 2. Konkurs rozpoczyna się 15 lipca 2020 r. i trwać będzie do 30 września 2020 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Celem konkursu jest zachęcenie Czytelników do przeczytania książek z różnych działów, sięgniecia po nieznanych autorów.
 2. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież (0-15), młodzież i dorośli (16+)
 3. Uczestnik konkursu otrzymuje od bibliotekarza Kartę Bino, którą należy uzupełnić tytułami i autorami książek przeczytanych pomiędzy 15.07. a 30.09.
 4. Każdy tytuł może być wpisany na karcie tylko raz.
 5. Przy zwrocie książek do biblioteki bibliotekarz przybija pieczątkę w uzupełnionych kratkach.
 6. Po zebraniu pięciu pieczątek na planszy pionowo, poziomo lub ukośnie należy wypełnić kupon konkursowy i oddać go bibliotekarzowi.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10.10.2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza (http://biblioteka.pruszkow.pl/) i facebooku. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
 2. Jury spośród dostarczonych kuponów wybierze 3 w każdej kategorii.
 3. Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Nocy Bibliotek 10.10.2020 r.
 4. Zwycięzcy otrzymają nagrody niespodzianki. Nagrody nie podlegaja wymianie na ekwiwalent pieniężny. Dla wszystkich biorących udział w konkursie przewidziane są dyplomy uczestnictwa.
 5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i i ch poprawiania. Zgodnie z „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu „Wakacyjne Bingo Książkowe” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do treści moich danych i ich poprawieniu”.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.