Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZARAZY WSZYSTKIE

zarazy wszystkie

Plon XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida

ISBN 978-83-62144-80-8

cena 20 PLN

Od wydawcy
                                                                                                                                              Zarazy wszystkie przez tę Polskę wchodzą
                                                                                                                                             Do Słowiańszczyzny naszej prawosławnéj,
                                                                                                                                             Francuzi siebie, a potem ją zwodzą,
                                                                                                                                             Stąd konwulsyjny ruch – i tak już dawny!
                       

                                                                                                                                        Cyprian Kamil Norwid «Confregit in die irae suae…» (psal.)

 

To już osiemnasta edycja naszego konkursu. Jej finał wypada w szczególnym czasie: epidemii, pandemii, zarazy. Szukając w pośpiechu tytułu
dla tomiku chcieliśmy delikatnie do tego nawiązać. Alfabetyczny wykaz utworów Norwida niewiele nam pomógł, więc pozostał Internet. Po wpisaniu Norwid, zaraza w wyszukiwarce na pierwszej pozycji pojawił się cytowany w nagłówku wiersz «Confregit in die irae suae…». Pierwszy wers, Zarazy wszystkie przez tę Polskę wchodzą, pasował doskonale…
Ale nie do końca. W tytule wiersza bowiem widniał dopisek: (FRASZKA)… Nie zważając na kontekst, wykorzystaliśmy słowa fraszki w tytule
tomiku, o czym informujemy lojalnie Czytelników.