Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

OTWARCIE BIBLIOTEKI

SZANOWNI CZYTELNICY!

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA WRAZ Z JEJ WSZYSTKIMI FILIAMI BĘDZIE DLA WAS DOSTĘPNA

OD PONIEDZIAŁKU – 11 MAJA

Prosimy o zapoznanie się z ograniczeniami, jakie będą obowiązywać nas wszystkich:

Procedura przyjmowania książek w Książnicy Pruszkowskiej i poddawania ich kwarantannie po wznowieniu pracy bibliotek.
1. Częściowemu wznowieniu pracy podlegają wszystkie filie Książnicy poza czytelnią naukową oraz czytelnią pruskovianów.

Po otwarciu placówek bibliotecznych, czytelnicy będą mieli znacznie ograniczony dostęp pomieszczeń i zbiorów bibliotecznych. Jeśli placówka dysponuje możliwościami kadrowymi, to każdą osobę obsługuje dwóch pracowników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jeden bibliotekarz przyjmuje książkę od czytelnika, drugi zaś wypożycza książkę czytelnikowi. Po każdym kontakcie z książką konieczna jest dezynfekcja rękawic. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, maski lub przyłbice, oddzieleni od czytelnika płytą pleksi.
2. Od dnia otwarcia bibliotek pracujemy wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek. Bez spotkań, imprez, warsztatów, korzystania na miejscu z czytelni itp.
3. Kierownicy filii zobowiązani są do umieszczenia informacji w widocznym miejscu
o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przez czytelników oraz przerwach (co 2 godz. po 10 min) w celu zdezynfekowania pomieszczenia, w którym przebywają użytkownicy biblioteki (drzwi, klamek, pleksi i podłogi).
4. W bibliotece, w wydzielonym miejscu, może przebywać tylko jeden czytelnik w maseczce lub innym zabezpieczeniu. Pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 2 m od siebie.
5. Zwracane książki czytelnik przekazuje bibliotekarzowi, który zdejmuje je po kolei z konta, następnie wbija na konto specjalne „kwarantanna'”, aby nie były widoczne w katalogu on-line.
6. Książki, na które jest rezerwacja zaznaczamy lub wydzielamy. Aby rezerwacja nikomu nie przepadła należy zatrzymać kolejki rezerwacji na zwracane pozycje. Po przebyciu przez książki kwarantanny kolejki rezerwacji należy uruchomić ponownie.
7. Po każdym przyjęciu książek powinien być zdezynfekowany czytnik (nie wolno spryskiwać czytnika, należy go przetrzeć ściereczką lub ręcznikiem papierowym zwilżonym płynem dezynfekującym), blat i rękawice pracownika. Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Bibliotekarz, który przyjął książki odnosi je w miejsce ich składowania.
8. W każdej placówce należy wyznaczyć i odpowiednio przygotować miejsce na przechowywanie zwracanych zbiorów. Miejsce powinno być wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznaczone. Kwarantanna każdej książki trwa 3 dni.
9. Zwrócone i zarejestrowane książki powinny być wkładane do koszyków lub kartonów(które są na wyposażeniu każdej placówki) i przenoszone do wydzielonego pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie jest zamykane książki można składować na podłodze lub regałach, zaznaczając terminy ich złożenia. W placówkach, w których nie ma odrębnego zamykanego pomieszczenia, książki składamy do kartonów lub worka foliowego zaznaczając termin ich przyjęcia.
Po okresie kwarantanny zostaną włączone do księgozbioru. Zwracane książki układamy wg daty zwrotu, tak aby do tych zwracanych najwcześniej mieć potem lepszy dostęp.
10. Koszyki w których przenosimy książki muszą być obowiązkowo dezynfekowane.
11. Książki mogą być udostępniane jedynie przez pracownika biblioteki, (zajmującego się jedynie wypożyczaniem książek a nie ich odbiorem) BEZ WOLNEGO DOSTĘPU DO PÓŁEK, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, przed i po przyjęciu karty czytelnika dezynfekujemy rękawiczki.
12. Po zakończeniu wypożyczeń należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji całości pomieszczeń, sprzętu i używanych przedmiotów.
Jednorazowe rękawiczki i inne zużyte materiały umieszczamy w specjalnie wyznaczonych pojemnikach, po zakończeniu pracy wynosimy i wyrzucamy do kontenerów na śmieci (zmieszane).
13. W ciągu dnia należy dokładnie wietrzyć wszystkie pomieszczenia biblioteki.
14. Wszyscy pracownicy powinni przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:
prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 2 metrów od innych osób/pracowników),
zasłanianie ust i nosa maseczką lub chusteczką jednorazowa, jeśli się kicha lub kaszle a następnie wyrzucenie chusteczki do specjalnie wydzielonego do tego celu pojemnika,
w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym nie przychodzić do pracy, zwrócić się o pomoc medyczną .
15. W/w procedury zaczną obowiązywać z dniem otwarcia bibliotek dla czytelników, decyzją Dyrektora Książnicy Pruszkowskiej.