Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Ferie w Filii Nr 3

PLIKI DO POBRANIA:

Program zajęć

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Program zajęć oraz w wersji PDF
„ZAGADKOWE FERIE W BIBLIOTECE”

 

10-13.02.2020

 

FILIA NR 3 KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ

ulica Bohaterów Warszawy 11

Każdy młody detektyw znajdzie u nas swoje miejsce i wyruszy w literacką, tajemniczą podróż!
Puść wodze fantazji, rozwiązuj zagadki, szukaj poszlak i śladów, zbadaj odciski palców,
lecz przede wszystkim baw się dobrze i czytaj z nami! Zabierzcie ze sobą piórniki z kredkami, flamastrami i koniecznie odwiedźcie nas w ferie!

Organizator: Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza
Współpraca:

 

 

10.02.2020, PONIEDZIAŁEK, G. 10:30-12:30

Wyruszamy na wykopaliska z Lassem i Mają!
Warsztaty literacko – archeologiczne z Biurem Detektywistycznym Lassego i Mai.

? Poznamy serię książek o młodych detektywach, która od lat znajduje się na liście bestsellerów literatury dziecięcej. Wspólnie przeniesiemy się do miasteczka Valleby czytając fragmenty najnowszej książki Martina Widmarka i Heleny Willis „Tajemnica srebra„, wyd. Zakamarki

? Archeolog opowie nam o tajnikach prac archeologicznych i pokaże swój warsztat
? Obejrzymy prezentację multimedialną, rozwiążemy quizy, rozszyfrujemy zagadkę zaginionych książek…

11.02.2020, WTOREK, G. 10:30-12:30
Logika dla detektywów – warsztaty filozoficzne dla dzieci
„Tajemnica zaginionej brzytwy”

? Punktem wyjścia będzie zagadka detektywistyczna. Punktem dojścia klasyczna definicja logiki jako nauki o regułach poprawnego wnioskowania. Dzieci, przyjmując rolę detektywów, będą miały za zadanie odpowiednio wyselekcjonować ważne informacje, przeanalizować je i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Zagadka będzie pretekstem do refleksji na temat tego czym jest wnioskowanie, co to znaczy, że jest ono poprawne i jak odróżnić te poprawne od błędnych. Odpowiemy sobie na pytanie: czym jest logika i czy warto się jej uczyć?

 

Prowadzenie: Joanna Imienowska – twórczyni Pracowni Filozoficznej Eureka, absolwentka Filozofii Teoretycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Zarządzania
w Politechnice Gdańskiej i w Szkole Głównej Handlowej, pasjonatka rozmów z dziećmi, muzyki klasycznej oraz ziołowego ogródka, mama dwójki dzieci. Pracownia Filozoficzna Eureka współpracowała z wieloma instytucjami kultury m.in. Teatrem Polskim, Teatrem Lalka, Teatrem Rampa, Galeria Stalowa, w przeszłości także z Książnicą Pruszkowską

 

12.02.2020, ŚRODA, G. 10:30-12:30

Sekrety policjanta – o swojej pracy opowie Pan Policjant

? Dzieci poznają tajniki pracy w policji, sprawdzą jak pobrać odciski palców oraz powtórzą zasady bezpieczeństwa.
? Kontynuujemy czytanie „Tajemnicy srebra” Martina Widmarka, wyd. Zakamarki

Prowadzenie:  asp. sztab. Ireneusz Tomaszewski, Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

 

13.02.2020, CZWARTEK, G. 10:30-12:30

Meet Detective Nell! Szlifujemy angielski z psim detektywem

? Ćwiczymy język angielski i czytamy z profesjonalnym lektorem humorystyczną książkę dla dzieci „The Detective Dog” autorstwa Julii Donaldson, wyd. Macmillan
„Ktoś ukradł ze szkolnej biblioteki wszystkie książki! Czy uda się rozwiązać zagadkę ich zniknięcia?”
Prowadzenie: szkoła językowa British School Pruszków

REGULAMIN „ZAGADKOWYCH FERII W BIBLIOTECE” oraz w wersji PDF

 

 1. Organizatorem cyklu zajęć dla dzieci „Zagadkowe ferie w bibliotece” jest Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie, Filia nr 3.
 2. Zajęcia wymienione w programie będą odbywać się w siedzibie Filii nr 3
  przy ul. Bohaterów Warszawy 11 w Pruszkowie (załącznik nr 1).
 3. Koordynatorem wydarzenia jest kierownik Filii nr 3 – Monika Dziedzic.
 4. Celem projektu jest urozmaicenie dzieciom czasu wolnego od szkoły poprzez organizację warsztatów mających na celu:
  – aktywny udział w animacji czytelnictwa
  – popularyzację literatury dziecięcej
  – promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
 5. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o popularne serie detektywistyczne, a wybrana tematyka stanie się punktem wyjścia do pozostałych spotkań (warsztaty filozoficzne, spotkanie z policjantem, zajęcia z języka angielskiego).
 6. Zajęcia są organizowane w wybrane dni I tygodnia ferii zimowych tj. 10.02, 11.02, 12.02, 13.02.2020 r. w godzinach 10:30-12:30.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w godzinach przeprowadzanych zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Zajęcia są skierowane dla dzieci w wieku 8-10 lat.
 9. W zajęciach jednorazowo może wziąć udział grupa do 16 dzieci.
 10. Udział dziecka w zajęciach jest bezpłatny.
 11. Organizator przewiduje zapisy na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji zapisanego wcześniej uczestnika, prawo zajęcia miejsca ma kolejna osoba z listy rezerwowej.
 12. Dziecko może uczestniczyć w wybranych zajęciach lub w całym cyklu – stosownie do wolnych miejsc.
 13. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest:
  – zapoznanie z regulaminem wydarzenia
  – wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez rodzica / opiekuna prawnego i złożenie go w siedzibie Filii nr 3 w dniach 23.01 – 4.02.2020.
  – uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu przeprowadzanych zajęć
 14. O przyjęciu dziecka decyduje spełnienie warunków regulaminu oraz kolejność zgłoszeń.
 15. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do doprowadzenia dziecka przed rozpoczęciem zajęć oraz do odebrania go bezpośrednio po ich zakończeniu lub wskazaniu pisemnie na formularzu zgłoszeniowym jeśli rodzic wyraża zgodę na:
  – samodzielny powrót dziecka do domu (powyżej 8 lat)
  – odebranie dziecka przez starsze rodzeństwo (powyżej 10 lat)
  – odebranie dziecka przez inną, wskazaną przez rodzica osobę (imię i nazwisko)
 16. Uczestników obowiązuje zakaz samodzielnego opuszczania budynku w trakcie zajęć.
 17. Wydarzenie może być rejestrowane w celu dokumentowania działań statutowych placówki oraz promocji wydarzeń kulturalnych. Materiały zawierające wizerunek uczestników, mogą być publikowane na stronie internetowej Książnicy Pruszkowskiej i w innych mediach. Wzięcie udziału w wydarzeniu oznacza zgodę uczestnika na rejestrację i rozpowszechnianie przez Książnicę Pruszkowską oraz partnerów przeprowadzających zajęcia ww. materiałów.
 18. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników, za zniszczenia rzeczy należących do uczestników lub należących do mienia Filii nr 3 –
  w przypadku ew. zniszczeń odpowiedzialność ponoszą rodzice / opiekunowie prawni.
 19. W przypadku wypadków, urazów i problemów wychowawczych organizator podejmie natychmiastowe działania w celu powiadomienia rodziców / opiekunów prawnych.
 20. Program wydarzenia w załączniku nr 1.

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………..
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego