Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Pruszkowskie obrabiarki

 

Bogusława Bożena Kępkowska

PRUSZKOWSKIE OBRABIARKI

 

Format 165 x 240 mm, str. 304, w tym 56 str. aneksu na kredzie (16 str. kol.), oprawa twarda;

ISBN 978-83-62144-77-8

cena: 40 PLN

Setna rocznica rozpoczęcia działalności w Pruszkowie i w Polsce polonijnej spółki „Stowarzyszenie Mechaników Polskich w Ameryce” skłoniła Autorkę do podjęcia próby opisania jej dokonań w dziedzinie budowy obrabiarek, a także jej kontynuatorów – Zakładów 1 Maja i Centralnego Biura Konstrukcji Obrabiarek w Pruszkowie. Obecnie nie ma już śladu po byłej fabryce. Pół wieku temu Pruszków był największym i najważniejszym ośrodkiem produkcyjnym i badawczym przemysłu obrabiarkowego w Polsce, aczkolwiek jego początki sięgają lat międzywojennych. Stowarzyszenie Mechaników Polskich  z Ameryki stworzyło w Pruszkowie i w Porębie k/Zawiercia dwa duże ośrodki produkcji obrabiarek i narzędzi, które zaspokajały w całości potrzeby krajowego rynku (głównie kolejnictwa, ale też przemysłu zbrojeniowego). Z pewnością każdy mieszkaniec naszego miasta miał w rodzinie lub wśród znajomych osoby pracujące w „Mechanikach” lub CBKO. Warto więc przypomnieć bogatą historię tych zakładów. Nie mniej ważną była ich miastotwórcza rola – powstała przy nich pierwsza w mieście szkoła zawodowa, biblioteka, kino oraz gazeta zakładowa, przekształcona później w gazetę miejską; podejmowano również szereg inicjatyw na rzecz rozwoju miasta.   

Korzystając z bogatych, czasami trudno dostępnych, a nawet całkowicie nieznanych źródeł Autorka  przedstawia dzieje przemysłu obrabiarkowego w Pruszkowie w latach 1919–2019, czyli stu lat. Początkiem był zakup w grudniu 1919 r. zniszczonej fabryki Józefa Troetzera, a końcową datę stanowi rok 2019 – ostateczna likwidacja CBKO w Pruszkowie.

Ważnym powodem wydania książki jest chęć ocalenia przed zapomnieniem tej części historii miasta, która została zapisana pięknymi zgłoskami i przyczyniła się do wpisania Pruszkowa na listę centrów przemysłu obrabiarkowego w kraju.

Książka została wydana pod honorowym patronatem Starosty Pruszkowskiego.