Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Latarnik w Filii Nr 3

W Filii nr 3 przy ul. Bohaterów Warszawy 11 działa Latarnik Polski Cyfrowej.
Projekt „Latarnicy2020.pl” stanowi inicjatywę na rzecz edukacji 
cyfrowej osób w wieku 44-64 lata oraz powyżej 65 roku życia, którzy 
stanowią największą w naszym kraju grupę wykluczonych cyfrowo.
Na ostatnich zajęciach uczestnicy poznawali m.in. funkcjonalność 
google maps oraz planery podróży komunikacją miejską i prywatną.
Kontakt do Latarnika: Dariusz Wałachowski, tel. 517-588-265, 
d.walachowski@gmail.com