Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Katalog publikacji

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA

Katalog Publikacji 1996-2019

14 x 20 cm, 32 strony, ilustracje kolor, oprawa miękka, klejona

ISBN 978-83-62144-76-1

bezpłatne

Działalność edytorska Książnicy Pruszkowskiej

 

 

Początki działalności wydawniczej Książnicy były skromne: w roku 1996 ukazała się okolicznościowa publikacja dokumentująca Międzynarodową Wystawę Ekslibrisów Sienkiewiczowskich. Po sześciu latach, w roku 2002 wydano „Pruszków nasze miasto” Mariana Skwary.

 

Od roku 2003 wydawnictwo rozpoczęło regularną działalność. W połowie roku 2019 miało w dorobku ponad 90 tytułów (wraz ze wznowieniami), nie licząc kilkudziesięciu numerów „Przeglądu Pruszkowskiego”, którego również jest edytorem (dwa numery rocznie plus wydania okolicznościowe). Tematyka publikacji jest różna, ale zawsze związana z Pruszkowem poprzez  treść lub osobę autora;  są to wiersze, piosenki, wspomnienia, opracowania i monografie historyczne, zbiory dokumentów, prace magisterskie, doktoraty, wydawnictwa albumowe, reprinty…

Także od roku 2003Książnica Pruszkowska  organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida. Odbyło się już siedemnaście edycji, z których każda została udokumentowana  pamiątkowym wydawnictwem.

 

Do ważniejsze publikacji Książnicy należą: „Historia Pruszkowa do roku 1945” i „Pruszkowscy Żydzi” Mariana Skwary, „Sefer Pruszków. Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic” (zaledwie sześć miast w Polsce może poszczycić się kompletnym wydaniem podobnej księgi tłumaczonej z języków oryginalnych), „Dzieje oświaty w Pruszkowie do roku 1948” Bożeny Kępkowskiej, „Pochyleni nad człowiekiem. Szpital Kolejowy w Pruszkowie w latach 1959–1999” Marii J. Turos, „Bronisław Chajęcki – nieznany bohater Warszawy i Pruszkowa” (Nagroda Varsaviana 2009/2010) i „Życie publiczne i społeczne Pruszkowa do roku 1921” Mirosława Wawrzyńskiego, „Album Burmistrza Józefa Cicheckiego”, album „Historia Fabryki Ołówków St.Majewski w Pruszkowie 1889-1948”, „Trwaliśmy przy Tobie, Warszawo” i „Durchgangslager 121. Niemiecka zbrodnia specjalna” Zdzisława Zaborskiego, „Słowa” – wiersze zebrane ks. Romana Indrzejczyka, „Dzielnica milionerów” Henryka Krzyczkowskiego, „Lata prawie bezgrzeszne” Tadeusza Huberta Jakubowskiego, „Pamiętniki byłego dowódcy Dzieci Warszawskich i byłego naczelnika sił zbrojnych powiatów warszawskiego i rawskiego Ludwika Żychlińskiego”.

 

W roku 2017 Książnica rozpoczęła edycję „Księgi protokołów Rady Miejskiej” i „Księgi protokołów Magistratu” obejmującą komplet protokołów tych instytucji od początku istnienia miasta. W latach 2017–2019, rok po roku ukazały się trzy tomy zawierające protokoły z lat 1917, 1918, 1920. Obok przepisanych tekstów protokołów każdy tom zawiera skany oryginałów udostępnione przez Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim.  Zamierzeniem Książnicy jest publikacja corocznie kolejnego tomu protokołów sprzed stu lat.

 

21 maja 2019 roku Pruszkowska Książnica, podczas uroczystości Dnia Kierbedziów – Święta Bibliotekarzy i Bibliotek, uhonorowana została przez Bibliotekę Publiczną Miasta Stołecznego Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego Nagrodą im. Kierbedziów w kategorii „Działalność instrukcyjno-metodyczna i wydawnicza”.