Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Filia Nr 1 w Przedszkolu Nr 7

W piątek 04.10.2019 r. Filia Nr 1 gościła w Przedszkolu Miejskim nr 7 w grupie 5 i 6-latków, gdzie odbyła się lekcja biblioteczna z okazji Światowego Dnia Zwierząt, „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt.”


Ogólnym celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na los zwierząt, poszanowanie ich praw, kształtowanie pozytywnej postawy wobec naszych braci mniejszych oraz zwrócenie uwagi na działania człowieka powodujące cierpienia zwierząt. Rozmawialiśmy o tym, jakie znamy rodzaje zwierząt, jaką pełnią one rolę w życiu człowieka oraz o czym
mówi Deklaracja Praw Zwierząt. Na podstawie wybranych wierszy Ryszarda Grońskiego ze zbioru „Po co właściwie trzymać psa?” odbyła się pogadanka na temat zależności zwierząt od człowieka i wpływu człowieka na ich życie.

Przedszkolaki doskonale wiedziały i szczegółowo wymieniały, czym powinien charakteryzować się odpowiedzialny opiekun psa.

W myśl zasady traktujmy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, doszliśmy do wspólnych wniosków na temat konieczności brania odpowiedzialności i otaczania właściwą opieką wszystkich zwierząt domowych i niekrzywdzenia zwierząt dzikich. Odbyła się także prawdziwa burza mózgów, jak możemy pomóc zwierzętom porzuconym, nic bowiem tak nie poprawia humoru jak satysfakcja, że zrobiło się coś dobrego.
Zaprezentowaliśmy także książkę autorstwa Doroty Sumińskiej „Dlaczego oczy kota świecą w nocy? I inne sekrety świata zwierząt”, która w lekki, dowcipny i ciekawy sposób przekazuje ogromną dawkę wiedzy, pomagającej dzieciom lepiej zrozumieć otaczający świat przyrody i zwierząt.

Rozmawialiśmy też o zwierzętach, które są ulubionymi książkowymi bohaterami. Zaprosiliśmy przedszkolaki do odwiedzenia naszej biblioteki, w której znajduje się mnóstwo pozycji na temat zwierząt, zarówno w formie popularnonaukowej, a także opowiadań, bajek i wierszy.


Na zakończenie zajęć zaprezentowany został program skierowany do najmłodszych czytelników (w wieku 0-6 lat) „Z Książką na Start”. Każde dziecko otrzymało wizytówkę naszej Filii w formie książkowej zakładki, informującą, w jakich godzinach można odwiedzić bibliotekę, by założyć swoje własne konto biblioteczne, otrzymując Paszport Małego Czytelnika i wybraną książkę w prezencie.