Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nagroda im. Kierbedziów

Nagroda im. Kierbedziów

Z głęboką dumą i prawdziwą satysfakcją informujemy, że 21 maja Pruszkowska Książnica, podczas uroczystości Dnia Kierbedziów – Święta Bibliotekarzy i Bibliotek, uhonorowana została przez Bibliotekę Publiczną Miasta Stołecznego Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego Nagrodą im. Kierbedziów w kategorii „Działalność instrukcyjno-metodyczna i wydawnicza”.

Z  okazji  Święta  Bibliotekarzy  i  Bibliotek  od  roku  2005  Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy organizuje  Dzień Kierbedziów, uroczystość pielęgnującą pamięć fundatorów zabytkowego budynku  biblioteki,  który  po  dziś  dzień służy  warszawiakom.  W  1914  r.  dzięki wspaniałomyślności   wybitnych   społeczników   powstająca   dopiero   książnica uzyskała   własną   siedzibę.  Jej  ofiarodawczyni,  Eugenia   Kierbedziowa,   córka   wybitnego     inżyniera,     konstruktora     mostu     Kierbedzia     i     budowniczego     petersburskiej  kolei  żelaznej,  wyposażyła  również  wnętrza  biblioteki  w  sprzęty, których   znaczną   część   sama   zaprojektowała.   Doroczny   Dzień   Kierbedziów   przypomina  więc  postać  Eugenii  Kierbedziowej  —  Honorowej  Obywatelki  m.st.  Warszawy,  fundatorki  obiektów,  z  których  korzystają  inne  istniejące  do  tej  pory  instytucje, wśród nich Akademia Sztuk Pięknych.

Dzień Kierbedziów to jednak przede wszystkim niezwykle ważne Święto Bibliotek i  Bibliotekarzy,  które  przyczynia  się  do  upowszechniania  inicjatyw  i  projektów  podejmowanych  w  tym  środowisku.  W  dniu  uroczystości  gratulujemy  osiągnięć bibliotekom województwa mazowieckiego. Najważniejszym wydarzeniem dnia jest wręczenie   Nagrody   Kierbedziów,   przyznawanej   przez   specjalne   kolegium.  

Laureaci Nagrody to współcześni „Kierbedziowie” – osoby i instytucje (biblioteki) szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz książki i czytelnictwa oraz zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu.

Fot. Tomasz Malczyk – Głos Pruszkowa