Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Dzieje oświaty w Pruszkowie

NOWOŚĆ ABSOLUTNA!!!

Bogusława Bożena Kępkowska

Dzieje oświaty w Pruszkowie do roku 1948 na tle przemian oświatowych w Polsce

 

seria: MIASTO – LUDZIE – HISTORIA

17 x 24,5 cm, 463 strony, [22 strony fotografii], oprawa twarda, szyta

ISBN 978-83-62144-68-6

cena 30 PLN

Pruszków nie doczekał się do tej pory syntetycznego opracowania dziejów szkolnictwa. Książka Bożeny Kępkowskiej „Dzieje oświaty w Pruszkowie do roku 1948 na tle przemian oświatowych w Polsce”  jest pierwszą próbą całościowego ujęcia problematyki szkolnictwa pruszkowskiego od pierwszej połowy XIX wieku do 1948 r.

To monografia pedagogiczno-historyczna ukazująca proces kształtowania się w Pruszkowie szkolnictwa na tle polityki oświatowej, najpierw caratu, a następnie niepodległej Polski w czasach II Rzeczypospolitej, w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu do 1948 r.

Autorka skoncentrowała uwagę na najbardziej istotnych zagadnieniach omawianego okresu.

Studia nad szkolnictwem pruszkowskim wskazują, że w polskiej myśli pedagogicznej i tradycji wychowawczej występują wartości, które mają charakter uniwersalny. Są to: ideały wychowania patriotycznego, umiłowania wolności, tolerancji, pracowitości.