Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Polona – największa polska biblioteka cyfrowa

W Czytelni Naukowej rozpoczęliśmy cykl zajęć edukacyjnych skierowanych do młodzieży

Takie spotkania to dobry pomysł na oswojenie i zapoznanie uczniów z biblioteką. Wśród regałów z książkami opowiedzieliśmy o Polonie – największej polskiej bibliotece cyfrowej. To nie tylko niezwykła platforma z dostępem do 2,5 mln zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej, lecz także sposób na ochronę dziedzictwa kulturowego.

Oprócz możliwości zdalnego dostępu do obiektów starszych od nas o 200, 300 lat misją bibliotek cyfrowych jest zabezpieczenie zbiorów przed stratami jakie dokonały się np. podczas II wojny światowej. Przy okazji tego tematu poruszyliśmy lokalny akcent tj. wątek o tzw. akcji pruszkowskiej. Po powstaniu warszawskim w Pruszkowie został ulokowany główny punkt dowodzenia sztabu ratującego ocalałe zbiory. Akcja miała na celu selekcję najcenniejszych materiałów i ich wywóz. Część zbiorów przechowano w obozie Dulag121. Niemały wpływ na powodzenie tego projektu wniósł Stanisław Podwiński, ówczesny burmistrz Pruszkowa.

 

Zajęcia miały charakter praktyczny, wspólnie poznawaliśmy sposób nawigacji i wyszukiwania treści, oglądaliśmy wybór kolekcji tematycznych – zajrzeliśmy m.in do Sztambucha Joachima Jaucha z 1754 r, przejrzeliśmy ogłoszenia z osiemnastowiecznej Gazety Warszawskiej – w poszukiwaniu za niesfornym mopsikiem, przejrzeliśmy afisze sportowe z początku XX w.

 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie LO im. A. Mickiewicza z Piastowa, dlatego odnaleźliśmy w Polonie rękopis Ody do młodości z 1820 r.

 

Na koniec stworzyliśmy projekt wybranego przez uczniów napisu na portalu Polona Typo – poniżej kilka prac.

Zapraszamy kolejne grupy zorganizowane z klas gimnazjalnych i licealnych – do wyboru 2 tematy: Biblioteka – instrukcja obsługi oraz Polona – największa polska biblioteka cyfrowa. Zajęcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu w Czytelni Naukowej.

Monika Dziedzic