Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Kościuszkowskie ślady

 

 

19 października, w Sali Koncertowej Pałacu Sokoła, z inicjatywy Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego przy współpracy z Książnicą Pruszkowską miał miejsce wykład doktora Mirosława Wawrzyńskiego z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, poświęcony biografii Naczelnika oraz śladom, jakie pozostawił w pruszkowskim nazewnictwie.

Miłym zaskoczeniem dla organizatorów była obecność na sali grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, obchodzącego w październiku stulecie nadania nazwy tej szacownej i zasłużonej dla edukacji placówki oraz wiceprezydenta Pruszkowa – Michała Landowskiego.

Sam wykład trudno zresztą trudno nazwać wykładem – była to w istocie żywa gawęda o perypetiach zawodowych i osobistych Kościuszki, jego karierze w armii Stanów Zjednoczonych, o powstaniu kościuszkowskim i jego następstwach.

W zakończeniu nasz gość opowiedział o pruszkowskich poczynaniach mających na celu utrwalenie pamięci o Naczelniku – zmianie nazwy ulicy Starowiejskiej na Kościuszki, mini-pomniku na Żbikowie oraz nadaniu patrona szkole elementarnej – późniejszemu liceum.