Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nagroda Literacka im. Księdza Twardowskiego 2017 – Finał

 

28 maja, w Sali Koncertowej Pałacu „Sokoła” miał miejsce uroczysty Finał kolejnej edycji Nagrody Literackiej imienia Księdza Jana Twardowskiego, przyznawanej przez Kapitułę Nagrody przy Książnicy Pruszkowskiej.

Wieczór uświetnił koncert zespołu A my tacy, na który złożyły się wiersze i pieśni Barbary Białowąs w formie i treści nawiązujące do twórczości Księdza Jana.

W części oficjalnej uczciliśmy pamięć niedawno zmarłego Tomasza Burka, nestora polskiej krytyki literackiej, od lat członka Kapituły, będącego jej najważniejszym filarem. Następnie głos zabrał ksiądz Janusz Kobierski, który wygłosił laudację na cześć tegorocznej Laureatki – Urszuli Michalak.

Po raz trzeci Kapituła przyznała Medal im. Księdza Jana Twardowskiego za całokształt twórczości.

W tym roku laureatem tego zaszczytnego wyróżnienia został Leszek Długosz – krakowski bard, kompozytor i poeta.

Laudację na cześć Leszka Długosza, napisaną przez Stanisława Grabowskiego odczytał Grzegorz Zegadło.

Zdobywca Medalu zaprezentował nam kilka wierszy ze swojego ubiegłorocznego zbioru Ta chwila, ten blask lata cały …

Po czym nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień.

Na zakończenie części oficjalnej wysłuchaliśmy krótkiego recitalu Leszka Długosza.

Wieczór zwieńczyło spotkanie towarzyskie, w trakcie którego można było porozmawiać z poetami, zakupić tomiki poezji, płyty oraz uzyskać autograf.