Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nagroda Literacka im. Księdza Twardowskiego 2017

 

 

Kolejna edycja Konkursu Literackiego im. ks. Jana Twardowskiego

 

 

W dniu 29 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Literackiej ks. Jana Twardowskiego w celu przyznania nagrody za rok 2016.

W minionym roku nowe tomy wierszy  wydało wielu interesujących poetów.

Obecni jurorzy:

Tomasz Burek                        –   krytyk literacki 

Wojciech Kaliszewski            –    poeta, krytyk literacki

Grzegorz Zegadło                  –   dyrektor Książnicy Pruszkowskiej

Jan Rodzim                            –  wydawca poezji ks. Jana Twardowskiego

Stanisław Grabowski             –    sekretarz Kapituły, poeta, pisarz,

ks. Janusz Adam Kobierski –   przewodniczący Kapituły, poeta, krytyk  literacki

do ścisłego finału zakwalifikowali  książki następujących Autorów:

 

1/   Cezary Maciej Dąbrowski  „Ech, żywocie”, Oficyna Wydawnicza „Agawa”, Warszawa 2016

 

2/   Leszek Marek Długosz  „Ta chwila, ten blask lata cały…” , Wydawnictwo Literackie,  Kraków 2016

 

 3/  Andrzej Gnarowski  „Cantata”, Wydawca: Adam Marszałek, Toruń 2016

 

4/   Urszula Michalak  „Dzień za dniem, rok za rokiem”, ZLP Oddział w Lublinie, Lublin 2016

 

5/   Marcin Świetlicki  „Drobna zmiana”, Wydawnictwo a5, Kraków 2016

 

6/   Teresa Tomsia  „Kobieta w kaplicy”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

 

7/   Wojciech Wencel  „Epigonia” , Wydawnictwo Arcana”, Kraków 2016

 

 

 

Po dyskusji laureatką Nagrody została wybrana Urszula Michalak (Siostra Urszulanka).

 

 

Ponadto Medal im. ks. Jana Twardowskiego

za całokształt twórczości

przyznany został Leszkowi Markowi Długoszowi

 

 

Gratulujemy Laureatom!

 

 

Uhonorowanie Laureatów i wieczór wspomnień o Patronie

odbędzie się w dniu finału Konkursu –

28 maja (niedziela) br. o godz. 17.00

w Pałacyku Sokoła w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41.

 

 

Serdecznie zapraszamy.

ks. Janusz Adam Kobierski

Stanisław Grabowski

Grzegorz Zegadło