Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Czytanie dzieciom w Filii Nr 4

 

 

 

8 lutego w Filii Nr 4 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Czytanie dzieciom”.
 
 
Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Pruszkowie wysłuchały  tym razem popularnych wierszy Jana Brzechwy: „Samochwała”, „Kłamczucha”, „Skarżypyta”.
Po wysłuchaniu utworów przedszkolaki miały ocenić charakter bohaterek. Wypowiadały się chętnie, nazywały trafnie negatywne cechy i zachowania. Kolejnym omawianym tematem była zima. Narty, sanki, łyżwy, lepienie bałwana
zbliżające się ferie, planowane wyjazdy – to wszystko znalazło się w wypowiedziach. Ważnym elementem spotkania była rozmowa o zwierzętach. Dzieci przejawiały troskę o zimujące ptaki i opowiadały o ich dokarmianiu.
Na do widzenia zostały zgodnym chórem wygłoszone wiersze Brzechwy o zwierzętach m.in. :”Lis”, „Miś”, „Dzik”.
Za piękną recytację i chętne uczestnictwo w zajęciach dzieci tradycyjnie zostały poczęstowane cukierkami.