Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

95 lat działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie

szkola-_okladka_www

663 +[8] strony, il., fot. czarno-białe i kolor, 17,5 x 24, 5 cm, oprawa twarda, szyta

ISBN 978-83-62144-46-4

Publikacja wyłączona z obrotu handlowego

 

ze wstępu Autorki:

Praca „95 lat działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Sportowych w Pruszkowie” ma charakter monografii  pedagogiczno – historycznej. Ukazuje bowiem proces  kształtowania się szkolnictwa zawodowego w Pruszkowie na tle polityki oświatowej  niepodległej Polski w okresie  II Rzeczpospolitej, podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, aż do drugiej dekady XXI w. na przykładzie pierwszej szkoły zawodowej w mieście  założonej przez polskich reemigrantów  w 1921 r. – Stowarzyszenie Mechaników Polskich w Ameryce.

W wyniku kolejnych reform oświatowych  i działań organu prowadzącego szkołę – Starostwa Powiatowego w Pruszkowie placówka straciła w 2010 r. charakter szkoły zawodowej – odeszli ostatni absolwenci technikum mechanicznego, a w trzy lata później władze samorządowe wygasiły istniejące teoretycznie szkoły zawodowe  w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gomulińskiego 2: liceum profilowane, technikum mechaniczne i zasadniczą szkołę zawodową. Stało się to przyczyną zmiany nazwy placówki  – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych.

Mimo tych zmian Zespół jest nadal kontynuatorem  ciągłości i tradycji Szkoły Rzemieślniczo – Technicznej  czyli popularnej w środowisku pruszkowskim „ Szkoły Mechaników” z 1921 r. W roku 2016  jubilatka obchodzi 95 lat swojej działalności.