Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Pruszkowskie Księgi

BIBLIOFILSKI RARYTAS NA STULECIE!!!

okladka-ost_www

212 s., ilustracje, 21 x 26 cm., opr. twarda, szyta

ISBN 978-83-62144-46-4

Cena 40 PLN

Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek, z jakimi problemami borykały się przed stu laty władze naszego młodego miasta? O czym debatowano podczas pierwszych sesji Rady Miejskiej?

Jakie podejmowano zadania i decyzje podczas posiedzeń Magistratu? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziemy w pierwszych księgach protokołów pruszkowskich, które ukazały się właśnie nakładem Książnicy Pruszkowskiej.

 

ze Wstępu:

Setny jubileusz otrzymania praw miejskich jest doskonałą okazją do przyjrzenia się początkom funkcjonowania Pruszkowa jako miasta. Możliwość taką dają Księga protokołów Rady Miejskiej oraz Księga Magistratu miasta Pruszkowa z przełomu lat 1917-1918, zawierające protokoły z pierwszych posiedzeń Rady Miejskiej i władz miejskich.

Księgi te szczęśliwie dotrwały do naszych czasów i dzisiaj, dzięki inicjatywie dyrektora Książnicy Pruszkowskiej pana Grzegorza Zegadło, ukazują się w formie publikacji.

Piszącemu te słowa, historykowi i rodowitemu mieszkańcowi Pruszkowa, lektura tych metodycznie prowadzonych zapisów uzmysławia niezwykle trudną, naznaczoną nieszczęściami wojny, wywózek i bezrobocia, sytuację ówczesnych mieszkańców Pruszkowa, a także skalę zniszczeń, które dokonali tutaj rosyjscy i niemieccy okupanci. Pokazuje również ogrom i ważkość problemów, z jakimi spotkały się władze miasta podczas I wojny światowej, gdy stanęły w obliczu kwestii tak zasadniczych jak podtrzymanie funkcjonowania miasta i zapewnienie jego mieszkańcom bezpieczeństwa i żywności.

Uwagę zwraca wielość i pilność spraw, którymi musieli zająć się burmistrz, ławnicy i radni, a mieli oni pod swoją opieką mieszkańców byłej osady Pruszków oraz wsi Wyględów, Tworki, Józefów, Żbików, Żbikówek i Pohulanka. O sytuacji miasta w tym okresie świadczy także szczegółowość i srogość regulacji dotyczących kwestii – począwszy od lokalnych podatków po wypiek chleba – bezpośrednio związanych z zaopatrzeniem oraz finansowaniem wymagającej pilnych napraw miejskiej infrastruktury.

Z dokumentów tych wyłania się obraz pierwszych władz samorządowych miasta nacechowany odpowiedzialnością, troską i determinacją w przeprowadzeniu Pruszkowa przez okres wojny oraz stworzeniu podstaw dla jego rozwoju w niepodległej już Polsce.

Mam nadzieję, że publikacja tych niezwykle ciekawych materiałów źródłowych stanie się zachętą do poznawania historii naszego miasta oraz jego mieszkańców.

Ryszard Wojtkowski

Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych