Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Wiersze na 106

Nowość !!!

okładka_www

 

13 x 21 cm, 87 stron, ilustracje kolorowe, oprawa miękka

ISBN 978-83-62144-41-9

cena 15 PLN

Nakładem Książnicy Pruszkowskiej ukazały się wiersze Pani Haliny Dobrowolskiej.

Halina Janina Dobrowolska (z d. Braun) urodziła się 8 kwietnia 1910 r. w Hrubieszowie. Wykształcenie podstawowe odebrała w domu rodzinnym dzięki swej mamie, która była nauczycielką (Władysława Braun, późniejsza nauczycielka gimnazjum w Pruszkowie).

W roku 1920, po wysiedleniu z terenów wschodnich i podróży przez Kijów, Czernihów i Sławutę wraz z rodzicami zamieszkała w Pruszkowie przy ul. Klonowej (obecnie Daszyńskiego).

W roku 1930 zdała maturę w nowej siedzibie Gimnazjum im. Tomasza Zana przy ul. Klonowej.

W roku 1935 ukończyła studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 1936 zawarła związek małżeński z Ignacym Bolesławem Dobrowolskim, absolwentem Wydziału Chemii, Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, późniejszym pracownikiem Zakładu Porcelitu Stołowego w Pruszkowie i Centrali Handlu Zagranicznego „Ciech” w Warszawie.

W latach 1952-1980 Halina Dobrowolska pracowała w Wydziale Zdrowia Powiatowej Rady Narodowej.

Działała też społecznie w TPD na ulicy Ołówkowej opiekując się świetlicą dla dzieci znajdujących się w ciężkiej sytuacji rodzinnej. Czynnie działała też w sekcji antyalkoholowej przy Naczelniku miasta Pruszkowa.

 

Po przejściu na emeryturę zajmuje się domem i wnukami; może wreszcie poświęcić się swej pasji: pisaniu wierszy oraz krótkich opowiadań, a także korespondencji z licznymi przyjaciółmi rozsianymi po całym świecie.

Do roku 2016 napisała ponad 150 wierszy oraz kilkanaście esejów.

Od roku 1980 jest wdową. Posiada troje dzieci, siedmioro wnucząt, dwanaścioro prawnucząt oraz jedną praprawnuczkę.

Jest najstarszą żyjącą absolwentką Gimnazjum i Liceum im. T. Zana w Pruszkowie.

Według danych Urzędu Miasta jest najstarszą mieszkanką Pruszkowa.

dedykacja