Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nagroda Literacka im. Ks. Jana Twardowskiego 2016

twardowski_m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda Literacka im. Księdza Jana Twardowskiego 2016

WERDYKT

Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody Literackiej

ks. Jana Twardowskiego

za najciekawszy tom poezji wydany w roku 2015

oraz autorowi za całokształt twórczości

 

W dniu 16 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego, na którym postanowiono przyznać nagrodę za najlepszy tom wierszy w roku 2015 oraz – po raz drugi – medal im. ks. Jana Twardowskiego wybranemu autorowi za całokształt twórczości.

Obecni jurorzy:

Tomasz Burek

Wojciech Kaliszewski

Grzegorz Zegadło

Jan Rodzim

Stanisław Grabowski – Sekretarz Kapituły

ks. Janusz A. Kobierski – Przewodniczący Kapituły

 

W minionym roku nowe tomy wierszy wydało również wielu interesujących poetów.

Uwagę szczególną zwróciły książki następujących autorów:

Erwin Kruk „Nieobecność”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn, Olsztyn 2015

Piotr Müldner-Nieckowski „Schody”, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2015

Artur Nowaczewski „Kutabuk”, Biblioteka „Toposu”, Sopot 2015

Maria Dorota Pieńkowska „Noc światła”, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2015

Jan Polkowski „Gorzka godzina”, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2015

Alicja Rybałko „ Przyzwyczajać się do odlotu”, Bod–Books on Demand, Norderstedt, Münster 2015

Krzysztof Szurmak „Weź mój parasol”, Oficyna Wydawnicza Agawa”, Warszawa 2015

Adriana Szymańska „Złoty dzięcioł”, Biblioteka „Toposu”, Sopot 2015

Adam Waga „Samosiew”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015

 

Po dyskusji, laureatem Nagrody za wyróżniający się tom poetycki w roku 2015 został wybrany Adam Waga za tom poetycki „Samosiew”.

Medal zaś za całokształt twórczości przyznano Erwinowi Krukowi.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 29 maja (niedziela) o godz. 17.00 w Pałacu Sokoła w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41.

Janusz A. Kobierski