Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Z dziejów ruchu sportowego w Pruszkowie w latach 1916-1974

Nowość !!!

 

sport okładkawww2

 

16×23 cm, 123 strony, fot. cz.-b. i kol. oprawa twarda, szyta

ISBN 978-83-62144-37-2

cena 30 PLN

Nasza najnowsza książka jest udaną próbą nakreślenia historii ruchu sportowego w Pruszkowie, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Klubu „Znicz” – w pierwszym pięćdziesięcioleciu jego działalności. Dodatkowym walorem książki są archiwalne, unikalne już fotografie.

Jan Eljaszewicz – urodzony 29 października 1941 br. w Warszawie. Jako dziecko przeżył Powstanie Warszawskie i pobyt w obozie Dulag 121. Po ukończeniu w roku 1954 szkoły podstawowej w Milanówku nie przyjęto go, mimo zdania egzaminów, do Technikum Mechanicznego w Ursusie. Podjął naukę w Zasadniczej Szkole Kolejowej w Pruszkowie, po ukończeniu której otrzymał nakaz pracy w Warsztatach Głównych PKP – późniejsze ZNTK w Pruszkowie. W 1962 roku ukończył szkołę średnią wieczorową w Technikum Budowy Obrabiarek w Pruszkowie.

Powołany do odbycia służby wojskowej nie mógł rozpocząć studiów, pomimo ukończenia tzw. „kursu zerowego”. Po wojsku aż do przejścia na emeryturę pracował w ZNTK m.in. na stanowisku Kierownika Oddziału Spraw Obronnych, komendanta Zakładowej Straży Pożarnej, kierownika kancelarii tajnej. Przez całe życie zawodowe, a także później, udzielał się społecznie m.in. w pracach nad pomnikiem na terenie obozu Dulag 121, do którego wykonał projekt i wyrzeźbił napisy oraz elementy plastyczne. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 28 kwietnia 1990 r.

Jedną z wielu pasji Jana Eljaszewicza jest rzeźbiarstwo i tkanie gobelinów. We wrześniu 2015 roku miała miejsce wystawa jego prac w Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie. Projektował także sztandary, proporczyki i znaczki klubowe dla klubu HDK-ZNTK oraz „Znicz” Pruszków.