Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Seniorzy w Filii Nr 7

100_1367

 

29 września w Filii nr 7 Książnicy Pruszkowskiej odbyło się szkolenie z autoprezentacji i skutecznej komunikacji w ramach projektu „Dostępne  miasta – Senior (po)Mocny w partycypacji II”

100_1372

100_1373

100_1374

100_1375

100_1378

100_1381

 

100_1369

100_1382

 

O projekcie
Dostępne Miasta – Senior (po)Mocny w Partycypacji II

Federacja Mazowia po raz drugi realizuje projekt Aktywizacji Społecznej Osób Starszych pt. „Dostępne Miasta – Senior (po)Mocny w Partycypacji II” na terenie Mazowsza. W tym roku będzie to Mława, Pruszków i Serock.

Celem projektu jest zaktywizowanie i włączenie 60 seniorów z 3 miast województwa mazowieckiego: Mławy, Pruszkowa, Serocka do udziału w partycypacji społecznej poprzez współdecydowanie o szeroko pojętej dostępności miast (m.in. pod kątem bezpieczeństwa i dostępności architektonicznej), w których zamieszkują. Cel zostanie osiągnięty poprzez zbudowanie w każdym z wyżej wymienionych miast grupy inicjatywnej na rzecz osób starszych. Grupa zostanie przeszkolona, w czasie spotkań i warsztatów dokona diagnozy i oceny m.in. poziomu bezpieczeństwa i dostępności miejsc, w których spędzają czas, a następnie zaproponuje ewentualne zmiany. W każdym mieście zainicjuje ona proces konsultacji społecznych i przedstawi swoje postulaty władzom. Proces zakończy się wspólnym wypracowaniem rekomendacji zmian i spisaniem kontraktu społecznego, w którym obie strony zobowiążą się do podjęcia próby wdrożenia przynajmniej jednej z wypracowanych rekomendacji.

Źródło:

http://www.mazowia.org.pl/104,1124,dostepne_miasta__senior_pomocny_w_partycypacji_ii.html

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.