Pobierz książkowy NIEKALENDARZ

 

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

DKK

Polub nas na Facebooku
Facebook Pagelike Widget

Czytelnia Naukowa

 

 

NOWOŚCI 2015

szczegóły zakupów – ilustracje i recenzje:

http://www.msib.pl/biblioteki/bp/pruszkowski/pimbp/czytelnianaukowa/Lists/Nowoci%20w%20Czytelni%20Naukowej/AllItems.aspx


NOWOŚCI  – SIERPIEŃ 2015 r.

 

1.Szubert A. – Aikido Nishio

2.Saito M. – Aikido : teoria i praktyka

3.Antropologia i etnologia w czasie wojny / red. nauk. Małgorzata Maj

4.Bielicki P. – Atlas badań czynnościowych układu oddechowego

5.Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz i in.

6.Ścibiorek Z. – Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki

7.Kubowski J. – Broń jądrowa

8.Niwa Chozan – Budo : wykłady tengu

9.Chmielewska – Bojarska J. – Chemia analityczna :analiza miareczkowa i wagowa

10.Kaczmarek-Kędziera A. – Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym

11.Grimm H.U. – Chemia w pożywieniu : jak działają dodatki do żywności

12.Szczerski A. – Cztery nowoczesności : teksty o sztuce i architekturze XX wieku

13.Stańczyk I. – Doradztwo personalne i zawodowe

14.Strzelec D. – Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym

15.Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany

16.Nakayama M. – Dynamiczne karate

17.Dercz M. – Dziecko : pacjent i świadczeniobiorca – poradnik prawny

18.Finansowanie sportu ze środków publicznych / red. Arkadiusz Babczuk

19.Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej / red. nauk. Małgorzata Dziubińska

20.Hazard : historia, zagrożenia i drogi wyjścia / red. Bohdan T. Woronowicz

21.Boguszewska A. – Ilustracja i ilustratorzy lektur dla uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce w latach 1944-1989

22.Inwentaryzacja, rachunkowość, podatki i gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych / Adam Bartosiewicz i in.

23.Kobiety w sferze publicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Magdalena Pataj

24.Kealey D. – Chemia analityczna

25.Patrick G.L. – Chemia leków

26.Smuszkiewicz A. – Literatura dla dzieci : podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych

27.Graham R.L. – Matematyka konkretna

28.Wellins M. – Myśleć animacją : podręcznik dla filmowców

29.Bailey D. – Naprawa i konserwacja rowerów dla bystrzaków

30.Rostek E.M. – Niemiecki niezbędnik językowy dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

31.Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym : wyzwania diagnozy, rehabilitacji i terapii / red. nauk. Mariola Bidzan i in.

32.Patologie w polskim życiu politycznym / red. Krzysztof Łabędź

33.Przygońska E. – Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem

34.Półwysep Koreański : wyzwania i zagrożenia / red. Jan Rowiński

35.Wieczorek Z. – Pracownik administracyjno-biurowy : organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp

36.Prawotwórstwo sądów administracyjnych /red. nauk. Jan Paweł Tarno.i 1 in.

37.Mazowiecka L. – Prokuratura w Polsce 1918-2014

38.Gołębiewski J. – Propedeutyka zarządzania kryzysowego

39.Rachunkowość sektora finansów publicznych / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz i 1 in.

40.Reforma prawa karnego  materialnego i procesowego z 2015 r.: wybrane zagadnienia / red. nauk. Dariusz Kala i 1 in.

41.Szpitalak M. – Samoocena : geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru

42.Społeczeństwo i edukacja : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Andrzej Ćwikliński i 1 in.

43.Blaszke M. – Spółdzielnie mieszkaniowe : dylematy funkcjonowania i rozwoju / red. nauk. Teodor Skotarczak

44.System bezpieczeństwa i porządku publicznego : organy i inne podmioty administracji / red. nauk. Marian Zdyb i 2 in.

45.Dougherty J. – Sztuka samoobrony : na podstawie technik walki wręcz stosowanych przez żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych

46.Tanaka F. – Sztuki walki samurajów : teoria i praktyka

47.Szymankiewicz J. – Sztuki walki : psychofizyczne i kulturowe podstawy systemowego szkolenia według doświadczeń krajów Azji Centralnej i Wschodniej

48.Kasprzak W. A. – Ślady cyfrowe : studium prawno-kryminalistyczne

49.Szeligowski P.. – Tradycyjne karate kyokushin : budo i walka sportowa

50.Sowiński C. – Zarządzanie pochodzeniem towarów w działalności eksportowej przedsiębiorstwa
 NOWOŚCI  –  CZERWIEC
 
1. Ashwell K. – Anatomia : ilustrowany słownik i repetytorium dla studentów.
2. Bezpieczeństwo współczesnej Azji / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa.
3. BHP 2015 : podręczny zbiór przepisów / pod red.Michała Abramowskiego.
4. Czupryniak L. i 1 in. – Diabetologia 2015.
5. Mozgawa-Saj M. – Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym.
6. Budyn-Kulig M. – Eutanazja.
7. Adamska-Mieruszewska J. – Finanse międzynarodowe.
8. Adach Z. – Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego.
9. Milewska M. i 1 in. – Hotelarstwo : podstawowe wiadomości.
10. Bińkowska – Artowicz B. – Informacja gospodarcza, informacja kredytowa :
     system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych.
11. Kamińska I. – Komentarz do spraw administracyjnych : wybrane zagadnienia /
     pod red. Jacka Ignaczewskiego..
12.Dąbrowska A. i 1 in. – Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania,
     zrównoważona konsumpcja.
13.Bojarski J. – Korupcja gospodarcza : studium z dziedziny polityki kryminalnej.
14.Kasprzak J. i 2 in. – Kryminalistyka : zarys systemu.
15.Dymek B. – Mazowsze : historia i kultura. T.2, 1526-1795.
16.Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu / pod red. Magdaleny Szmytkowskiej
     i Iwony Sagan.
17.Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzonych  jej zadań /
    red. nauk. Tomasz Bajko.
18.Speck O. – Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów
     wychowawczych i edukacyjnych.
19.Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki,
    Elżbiety Skoczylas-Namielskiej.
20.Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfiku w XXI wieku / red. nauk. Joanna
    Marszałek-Kawa.
21.Zawistowska H. i 2 in. – Polityka turystyczna : powstanie, rozwój, główne obszary.
22.Wróbel W. i 1 in. – Polskie prawo karne : część ogólna.
23.Prawo a niepełnosprawność : wybrane aspekty / pod red. Marii Bosak.
24.Przetacznik-Gierowska, M. i 1 in. – Psychologia wychowawcza. T.1
25.Przetacznik-Gierowska M. i 1 in. – Psychologia wychowawcza. T.2
26.Czubakowska K. – Rachunek kosztów i wyników.
27.Potocki W. – Ropa naftowa a wzrost gospodarczy : teoria i praktyka.
28.Goszczyński W. – Smak zmiany : nowe formy społecznej organizacji rolnictwa.
29.Nowacka I. i 1 in. – Umowy cywilnoprawne jako formy zatrudnienia : umowa zlecenia,
     umowa o dzieło.
30.Karkowska D. – Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta : komentarz.
31.Manowiecka E. i 1 in. – Warszawa Marii Dąbrowskiej : portret miasta w zwierciadle literatury.
32.Prędkiewicz K. i 1 in. – Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.  NOWOŚCI –  MAJ  2015 r.

 

1 .Capdevila L. – Dekoracyjne malowanie drewna.

2. Nowe karne prawo dowodowe / red. nauk. Teresa Gardocka i 1 in.

3 .Bojrakowska-Przeniosło A. – Dekoracyjne malowanie ścian : dekoracyjne tynki,

    malowanie, szablony.

4 .Gadowska K. – Dysfunkcje administracji : służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej.

5. Bielicki R. – Efektywność resocjalizacji skazanych w opinii studentów pedagogiki .

6 .Kowaluk M. – Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się.

7 .Zawadzka P. – Instrumenty finansowe w gospodarce gminy.

8 .Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna / red. nauk. Barbara Juraś-Krawczyk.

9 .Caputa W. – Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa.

10.Stallings W. – Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych : matematyka

     szyfrów i techniki kryptologii.

11.Stallings W. – Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych : koncepcje i

     metody bezpiecznej komunikacji.

12.Kauf S. –  Logistyka miasta i regionu : metody ilościowe w decyzjach przestrzennych.

13.Tundys B. – Logistyka miejska : teoria i praktyka.

14.Zieliński T. – Lotnictwo w działaniach ekspedycyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.

15.Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła.

16.Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych / red. nauk. Danuta Rode.

17.Fiore N. – Nawyk samodyscypliny w pracy : optymalna efektywność, maksymalne skupienie.

18.Przybyliński S. – Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej.

19.Poradnik elektrotechnika / oprac. i tłumacz. Paweł Fabijański.

20.Górski E. – Poradnik narzędziowca.

21.Dudik K. – Poradnik tokarza.

22.Marczak M. – Promocja usług.

23.Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych : od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki

    oddziaływania / red. nauk. Wiesław Pływaczewski.

24.Diaz P. – Renowacja mebli i starych przedmiotów.

25.Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / red.nauk. Monika Marczak.

26.Wiśniewski L. – Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim

     prawie krajowym.

27.Dyevre X. – Renowacja mebli : tajemnice antyków.

28.Twarzą ku nocy : twórczość literacka Maurycego Szymla / red. Maria Antosik-Piela.

29.Czebotar Ł. – Ustawa o Policji : komentarz.

30.Sarnecki P. – Ustroje konstytucyjne państw współczesnych.

31.Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking /

    red. nauk. Sławomir Franek i 1 in.

32.Barkley R. A. – Zbuntowane dzieci : ocena terapeutyczna oraz program pracy z rodzicami.

33.Andrzejewska J. – Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci.

34.Gil M. – Technologia żywności i żywienia.

35.Siedem grzechów głównych : eseje z filozofii kultury / red. nauk. Magdalena Żardecka-Nowak.

36.Czy stracone pokolenie ? : młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku / red. nauk. Piotr Długosz.

37.Pasterska J. –  Emigrantki, nomadki, wagabundki : kobiece narracje (e)migracyjne.

38.Prawo lotnicze i technologie : nowe wyzwania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego

     oraz technologii lotniczych / red. nauk. Elżbieta Dynia.

39.Badania naukowe w rehabilitacji / red. nauk. Teresa Pop.

40.Bilek M. – Dietetyka : wybrane zagadnienia.

41.Kobylas M. – Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego.

42.Siadkowski A. K. – Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski,

     Stanów Zjednoczonych i Izraela.

43.Masiul K. – Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem.

44.Sadło-Nowak A. – Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia.

45.Struniawski J. – Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

46.Safjański T. – Działania operacyjne Europolu.

47.Bryk J. – Handel ludźmi : wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców.

48.Kryminalistyka : wybrane zagadnienia techniki / red. Grażyna Kędzierska i 1 in.

49.Przestępczość zorganizowana : fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne /

     red. nauk. Wiesław Jasiński i 2 in.

50.Kaczmarczyk B. – Racjonalizacja procesów zarządzania kryzysowego Straży Granicznej.

51.Aleksandrowicz T. R. – Zwalczanie terroryzmu lotniczego : wybrane zagadnienia i źródła prawa międzynarodowego.

52.Grosicka K. i 2 in. – Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej.

53.Róg M. – Materialno-administracyjne aspekty pracy Policji.

    

 
  NOWOŚCI –  KWIECIEŃ  2015 r.
 
1. Gąszcz B. – 4 dni przed egzaminem : proces karny.
2. Mianowana-Kubiak R. – Bankowy rachunek wspólny dla osób fizycznych.
3. Żegota K. – Diaspora polska w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
4. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju /  red.nauk. Barbara Winczura..
5.Liberadzki M. – Finansowanie infrastruktury transportowej w Polsce : innowacyjne instrumenty finansowe.
6. Makarowski R. – Granice ryzyka : paradygmat psychologiczny.
7. Wiśniewska L. A. – Kobiece ciało – kobieca psychika : ja – cielesne a psychospołeczne funkcjonowanie młodych kobiet.
8. Milewska B. – Losy wychowanków Domu Małego Dziecka.
9. Czarny B. – Max Weber, Oskar Lange i epigoni o racjonalności gospodarowania : ekonomia w państwie totalitarnym.
10. Jóźwiak P.. – Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie.
11. Rdzanek D. – Polityka rolna w programach polskich partii politycznych (1989-2004).
12. Rachunkowość finansowa : ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne / red. nauk. Ewa Walińska.
13. Rocznik Statystyczny RP 2014 .
14. Dzięcioł P. – Rola akredytacji w zarządzaniu szpitalem.
15. Spotkania polsko-chorwackie / red. nauk. Edward Olszewski i 1 in.
16. Czubak-Koch M. – Uczenie się w kulturze miejsca pracy.
17. Dzurenda L. – Zarys hydrostatyki i hydrodynamiki w teorii i obliczeniach.
18. Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń : dynamizm ewoluowania  więzi emocjonalnych / red. nauk. Alicja Żywczok.
19. Żywność ekologiczna : skrypt do ćwiczeń / pod red. Eweliny Hallmann.
20. Załęczny J. – Powiat warszawski w latach II Rzeczypospolitej : życie społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturalne


NOWOŚCI – MARZEC  2015 r.
 
 
1.Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki –
   red. Paweł Laidler.
2.Sokołowska K. – Metafizyka i sztuka w twórczości Virginii Woolf.
3.Bieliński A. K. –  Prawo cywilne : część ogólna – prawo rzeczowe.
4.Kawałko A. i 1 in. – Prawo cywilne : część ogólna.
5.Stany Zjednoczone wczoraj i dziś : wybrane zagadnienia społeczno-polityczne –
    red. Agnieszka Małek i Grażyna Napierała.
6.Haas J. G. – Anatomia w tańcu.
7.Brandon L. – Anatomia w urazach sportowych : ćwiczenia i rehabilitacja
8.Budowa wartości klienta : teoria i praktyka –
   red. nauk. Barbara Dobiegała – Korona.
9.Byczkowska-Owczarek, D. – Ciało w tańcu : analiza socjologiczna.
10.Kuś G. – Decyzje zakupowe konsumentów a systemy komunikowania.
11.Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie) : uproszczone formy ewidencji –
     praca zbiorowa pod red. Piotra Szczypy.
12.Łodziana-Grabowska  J. – Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce.
13.Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie : aspekty polityczne i społeczne –
     red. nauk. Andrzej Sakson.
14.Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej –
     red. Stefan Dudra i Bernadetta Nitschke.
15.Problemy etniczne współczesnej Europy –
     red. Ewa Nowicka i Michał Kowalski.
16.Mucha B. – System wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.
17.Dziak A. – Urazy i uszkodzenia w sporcie.
18.Birek W. – Z teorii i praktyki komiksu : propozycje i obserwacje.
19.Wieleba I. A. – Zatrudnianie dzieci w celu zarobkowym według polskiego prawa pracy.

NOWOŚCI  – LUTY

 

1. Nowak M.J. – Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa.

2. Spasowska H. – Administracyjnoprawny status zakładów publicznych.

3. Tomaszewska E. – BHP w zakładach pracy : zagadnienia prawne i praktyczne.

4. Daniecki W. – Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników : psychologiczne doradztwo dla firm.

5. Dworak E. – Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy.

6. Misiuk A. – Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce : zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990.

7 .Pańków W. – Instytucje i organizacje : pochodzenie, powstawanie. funkcje, przekształcenia.

8. „Mówimy, jak mówimy…” : komunikacja w języku potocznym : podejście interdyscyplinarne.

9.  Niepłodność i rozród wspomagany / pod red. J. Radwana i S. Wołczyńskiego.

10. Kołaczkowski B. – Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku.

11. Dudziński Z. – Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie.

12. Pozycja ustrojowa sędziego / pod red. nauk. Ryszarda Piotrowskiego.

13. Reklama w procesach konkurencji / red. nauk. R. Nowacki i M. Strużycki.

14. Przybylska L. – Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce.

15. Mizerski W. – Słownik bakterii : ciekawych, pożytecznych, groźnych.

16. Keller K. L. – Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki- budowanie, mierzenie i zarządzanie.

17. Bronowski J. – Style i epoki w architekturze europejskiej.

18. System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa : obieg informacji / red. nauk. E. Wrońska-Bukalska.

19. Skrzypiński D. – Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego.

20. Borodo A. –  Współczesne problemy prawne budżetu państwowego.

21. Nicholas J. M. –  Zarządzanie projektami : zastosowania w biznesie , inżynierii, nowoczesnych technologiach.

22. Sokół A. – Zarządzanie twórczością w organizacji : koncepcja, metody i narzędzia.

23. Bielak-Jomaa E. –  Zatrudnianie cudzoziemców.

STYCZEŃ  2015
 
1. Orzechowska-Wacławska J. – Baskowie : powstawanie współczesnego narodu
2. Daniluk P. – Bezpieczeństwo i zarządzanie : analiza strategiczna
3. Jagusiak B. – Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa
4. Szymonik A. – Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu
5. Zieliński L. – BHP w magazynie
6. Goliszewski J. – Controlling : koncepcja, zastosowania, wdrożenie
7. Robaszewska R. – Decyzje środowiskowe
8. Demokracja lokalna w państwach Europy – Red. I. Bokszczanin
9. Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne – Red. J.G. Otto
10. Elementy metodyki rozprawy doktorskiej – Red. Kazimierz Kuciński
11. Kołaczek M. – Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska : Polska, Słowacja, Węgry
12. Stankiewicz L. – Ilustrowany słownik mitologii greckiej i rzymskiej
13. Bartosiewicz A. – Księgowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej
14. Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych – Red. Olga Sitarz
15. Żak E. – Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej XX i XXI wieku : bohater kryminałów Aleksandry Marininej i Borysa Akunina
16. Adamus R. – Nowa upadłość konsumencka : poradnik praktyczny
17. Pismo Święte : Stary i Nowy Testament w przekładzie z języków oryginalnych – Oprac. zespół pod red. Michała Petera (Stary Testament), Mariana Wolniewicza (Nowy Testament)
18. Polityka pieniężna – Red. A. Sławiński
19. Mosionek-Schweda M. – Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa
20. Poniewierka W. – Prawo celne : komentarz
21. Powałowski A. – Prawo ochrony konkurencji
22. Gadomska-Radel, A. – Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka w procesie karnym
23. Starzenie się : problemat społeczno-socjalny i praktyka działań – Red. M. Nóżka i in.
24. Kreczmańska-Gigol K. – Windykacja polubowna i przymusowa : proces, rynek, wycena wierzytelności
25. Zagrożenia zdrowia publicznego : wybrane zagadnienia – Red. Andrzej Denys
26. Bernat M. – Zarządzanie hotelem : wybrane zagadnienia
27. Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą – Red. M. Paszkowska
28. Pisz I. – Zarządzanie projektami w logistyce
29. Szymański A. – Zmiana polityki rozszerzania Unii Europejskiej : ujęcie instytucjonalne

                                                GRUDZIEŃ 2014
 
1. Burdziej B. – Izrael i krzyż : tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku
2. Gójska A. – Mediacje rodzinne
3. Prawne aspekty starości – Red. A. Wilk i 1 in.
4. Spór o literaturę kobiecą w dwudziestoleciu międzywojennym – Red. J. Krajewska
5. Hadyniak B. – Ubezpieczenia prywatne : kompendium
6. Wojciechowska-Filipek S. – Zarządzanie w kryzysie
 
                                                  DARY
 
1. Kudyba W. – Generacja źle obecna
2. Horban I. – Miejsca pamięci w Pruszkowie
3. École de Paris : artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka : 1998-1999  – Red. J. Grabski
4. O Karolu Szymanowskim : antologia – oprac. Z. Sierpiński
5. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014 – Red. V. Szymanek
6. Szpital św. Zofii w Warszawie 1912-2012
7. Dietoterapia – D. Włodarek i in.
8. Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – diagnoza społeczna 2009 : raport tematyczny – Red. I. E. Kotowska
9. Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2008 r. – Oprac. A. Setlak i in.
10. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2008 r.
11. Polski rynek ubezpieczeniowy 2004-2008
12. XX lat Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej – Aut. Teresa Brodzka-Jasińska [et al.].
13. Od Maneta do Bonnarda : grafika i rysunki impresjonistów i postimpresjonistów francuskich ze zbiorów polskich – Oprac.E. Frąckowiak i in.
14. Papp J. – To Miłosz – w fotografii Judyty Papp
 


ZAKUPY  Z  DOTACJI   w ramach Programu  Operacyjnego

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROMOCJA  CZYTELNICTWA

Priorytet: Rozwój księgozbiorów  bibliotecznych

Nowości ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 2014  r.

1. Łaszczyca G. – Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
2. Belniak S. i 2 in. – Budownictwo ekologiczne : aspekty ekonomiczne
3. Chemia żywności : składniki żywności T.1 – Red. Z.E. Sikorski
4. Chemia żywności : sacharydy, lipidy, białka T.2 – Red. Z.E. Sikorski
5. Chemia żywności : odżywcze i zdrowotne właściwości składników żywności T.3 – Red. Z.E. Sikorski
6. Demokracja w obliczu nowych mediów : elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – Red. M. Musiał-Karg.
7. Schier K. – Dorosłe dzieci : psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
8. Encyklopedia seniora : profilaktyka, leczenie, aktywność, prawo – Aut. M. Kerth i in.
9. Kopeć K.D. – Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
10. Barański R. i 1 in. – Fundacje i stowarzyszenia : współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną
11. Internet w psychologii : psychologia w Internecie – Red. Bassam Aouli i 2 in.
12. Chmielewska A.D. – Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego
13. Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce – Red. S. Tanaś i 1 in.
14. Marszałek M. – Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego : geneza, stan obecny, perspektywy
15. Organy i korporacje ochrony prawa – Red. S. Sagan i 1 in.
16. Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka – Red. D. Pudzianowska.
17. Prawo o notariacie, księgi wieczyste, postępowanie wieczystoksięgowe – Oprac. A. Oleszko
18. Gendarz P. i 2 in. – Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska
19. Promocja regionów w warunkach integracji europejskiej – Red. A. Kasińska-Metryka
20. Rozwód i separacja : komentarz – Aut. A. Bodnar i in.
21. Dale M. – Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
22. System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec – Red. M. Trojanowska-Strzemboszewska
23. Wantoch-Rekowski J. – System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa : studium prawnofinansowe
24. Szkoła, kultura, tożsamość : pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego – Red. M. Sobecki i in.
25. Środowisko, zasoby, profesjonalizacja : pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego – Red. W. Danilewicz i in.
26. Rosell L. i 1in. – Techniki sprzedaży : o sztuce sprzedawania
27. Jastrzębski J. – Upór poznawania : media, tożsamość i sfera publiczna
28. Humeniuk-Walczak M. – Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej
29. Kmiecik Z.R. – Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego
30. Uścińska G. – Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się  w Unii Europejskiej
31. Bacon T.R. – Budowanie relacji w firmie : jak stworzyć zaangażowany i zadowolony zespół ?
32. Siwicki M. – Cyberprzestępczość
33. Dyjakon D. – Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej : bezpieczeństwo i zmiana
34. Nicolosi J. i 1 in. – Dziecko a skłonności homoseksualne : poradnik dla rodziców
35. Niedziela Sz. – Fundamentalizm muzułmański w Algierii : znaczenie wewnętrzne i oddziaływanie międzynarodowe
36. Leary-Joyce J. – Inspirujący menedżer : budowanie relacji, które przekładają się na wyniki
37. Kapitał intelektualny i jego ochrona – Red. E. Okoń-Horodyńska i 1 in.
38. Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych : nowe role pracowników i menedżerów wiedzy – Red. Z. Antczak
39. Marcinkowska M. – Kapitał relacyjny banku : kształtowanie relacji banku z otoczeniem T. 1
40. Marcinkowska M. – Kapitał relacyjny banku : relacje banku z kluczowymi interesariuszami T. 2
41. Marcinkowska M. – Kapitał relacyjny banku : ocena banku w kontekście relacji z interesariuszami T. 3
42. Barczykowska A. – Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście
43. Bakalarski K. – Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych
44. Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie – Red. K. Wolny-Zmorzyński i in.
45. Wojciechowski M. – Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym
46. Lipka A. i 2 in. – Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami 
47. Lenik P. – Motywatory pozapłacowe czyli droga do nowej jakości pracowników : przedsiębiorstwa i administracja publiczna
48. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych – Red. M. Giżyńska i 1 in.
49. Podstawy prawa : dla licencjackich studiów ekonomicznych – Red. B. Sitek i 1 in.
50. Tkaczyk-Rymanowska K. – Podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń
51. Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną – Red. K.M. Wasilewska-Ostrowska
52. Golińska L. – Pracoholizm inaczej
53. Nieckarz Z. i 2 in. – Psychologia coachingu biznesowego
54. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka – Red. B. Jankowiak
55. Pawlicki R. – Strategia finansowa dla Polski 2014-2020 : fundusze unijne dla przedsiębiorczych
56. Mącik R. – Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów
57. Ustrój polityczny Francji współczesnej – Red. J. Szymanek
58. Jurkiewicz R. – Wierzytelność i dług : aspekty prawne i podatkowe
59. Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi : aspekty organizacyjne i prawne – Red. K. Jałoszyński
60. Kall J. i 2 in. – Zarządzanie marką
61. Tabor J.A. – Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie : koncepcje, strategie, praktyka
62. Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką – Red. A. Kryński i in.
63. Czub M. – Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie
64. Obrót powszechny i gospodarczy : problemy podatkowoprawne – Red. I. Ramus
65. Kmiecik Z.R. – Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne
66. Prawo celne i podatek akcyzowy : kierunki przeobrażeń i zmian – Red. P. Stanisławiszyn i 1 in.
67. Grochowski R. – Prawo i etyka reklamy
68. Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego – Red. M. Zdyb
69. Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe – Red. K. Szatkowski
PAŹDZIERNIK 2014
 
1. Marczuk K.P. – Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej
2. Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa : projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość – Red. J. M. Salachna
3. Kotowski W. – Drogi publiczne : budowa, utrzymanie, finansowanie
4. Encyklopedia gender : płeć w kulturze – Red. M. Rudaś-Grodzka
5. Nadolska A. – Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego
6. Kulicki J. – Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej
7. Biała A. – Literatura i taniec
8. Gołembska E. – Logistyka międzynarodowa : aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania
9. Bronsztejn I.N. i 1 in. – Matematyka : poradnik encyklopedyczny
10. Kalisz A. i 1 in. – Mediacja sądowa i pozasądowa : zarys wykładu
11. Mediacje : teoria i praktyka – Red. E. Gmurzyńska i 1 in.
12. Wardin K. – Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim
13. Nowe typy usług w działalności gospodarczej – Red. A. Walaszek-Pyzioł i 1 in.
14. Souter N. i 1 in. – Plakat i reklama : przewodnik
15. Podstawy finansów i prawa finansowego – Red. A. Drwiłło
16. Adamiak B. i 1 in. – Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
17. Szydło M. – Prawna koncepcja zamówienia publicznego
18. Dudzik M. – Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo
19. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki – Red. J. Trempała
20. Publiczne prawo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe : kompendium akademickie – Red. P. Smoleń
21. Krzyścin M. – Reklama produktów i usług bankowych – jej perswazyjność i konsekwencje
22. Jabłonowska L. i 1 in. – Etykieta pracy : współczesne najwyższe standardy
23. Prawo policyjne – Red. M. Czuryk i in.
24. Grzybczyk K. – Prawo reklamy


WRZESIEŃ 2014

 

1. Ziętek A.W. – Bezpieczeństwo kulturowe w Europie

2. Talbierska J. – Grafika XVII wieku w Polsce : funkcje, ośrodki, artyści, dzieła

3. Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia – Red. Antczak M. i in.

4. Michalski B. – Międzyregionalne porozumienia : transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla „wolnego” handlu?

5. (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej – Red. Pataj M.

6. Molski M. – Nowoczesna kosmetologia T. 1-2

7. Sawicki K. – Obwód Kaliningradzki FR w ładzie międzynarodowym

8. Kryńska E. i 1 in. – Podstawy wiedzy o rynku pracy

9. Ostrowska E. – Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny : metody oceny

10. Kławsiuć-Zduńczyk A. – Powroty : doświadczenia edukacyjno-zawodowe polskich reemigrantów

11. Steuden S. – Psychologia starzenia się i starości

12. Fijałkowski Ł. – Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej

13. Pikuła N. – Senior w przestrzeni społecznej

14. Łoś G. – Wielcy twórcy literatury polskiej i ich dzieła

15. Cudak H. – Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych

16. Stefańska B.J. – Zatarcie skazania

17. Naumann J. – Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu : komentarz

18. Kołodziejczyk Ł. – Prywatność w Internecie : postawy i zachowania dotyczące ujawniania danych prywatnych w mediach społecznych
DARY
 
1. Rogowska-Falska M. – Zakład wychowawczy „Nasz Dom”
2. Rogowska-Falska M. – Wspomnienia z maleńkości : dzieci „Naszego Domu” w Pruszkowie
3. Rogowska-Falska M. – Nasz Dom : zrozumieć, porozumieć się, poznać T. 1-2
4. Korczak J. – Dzieci ulicy. Dziecko salonu
5. Korczak J. – Koszałki opałki. Humoreski i felietony Cz. 1
6. Korczak J. – Koszałki opałki. Humoreski i felietony Cz. 2
7. Korczak J. – Na mównicy. Publicystyka społeczna (1898-1912)
8. Korczak J. – Szkoła życia. Obrazki szpitalne. Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912)
9. Korczak J. – Mośki, Joski i Srule. Józki, Jaśki i Franki
10. Korczak J. – Sława. Opowiadania (1898-1914)
11. Korczak J. – Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku
12. Korczak J. – Król Maciuś Pierwszy. Król Maciuś na wyspie bezludnej
13. Korczak J. – Bankructwo małego Dżeka. Kiedy znów będę mały
14. Korczak J. – Senat szaleńców. Proza poetycka. Utwory radiowe
15. Korczak J. – Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci Cz. 1
16. Korczak J. – Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci Cz. 2
17. Korczak J. – Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci Cz. 3
18. Korczak J. – Kajtuś czarodziej. Uparty chłopiec. Opowiadania (1918-1939)
19. Korczak J. – Pisma rozproszone. Listy (1913-1939) Cz. 1
20. Korczak J. – Pisma rozproszone. Listy (1913-1939) Cz. 2
21. Romuald Traugutt 1826-1864 – Oprac. Tadeusz Jaros
22. Do Polski niepodległej : w 100 rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej – Oprac. Tadeusz Jaros
23. Białobrzeski J. – Białobrzescy : genealogia
24. Kirkwood T. – Czas naszego życia : co wiemy o starzeniu się człowieka
25. Ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców dużych miast Polski – Red. E. Wcisło
26. Polskie drogi polityki morskiej : od wizji do działania – Red. J. Zaucha
27. Siedliska przyrodnicze polskiej strefy Bałtyku – Red. L. Kruk-Dowgiałło
28. Malarstwo polskie od gotyku do współczesności
29. Chopin F. – Korespondencja Fryderyka Chopina T. 1-2
SIERPIEŃ 2014

 

1. Domański P. i 1 in. – Active English at Work : kompendium fachowego języka angielskiego

2. Kosowska-Gąstoł B. – Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe : rozwój, struktury, funkcje

3. Kelm R. – Kurs złoty/euro : teoria i empiria

4. Obronność : teoria i praktyka – Red. J. Wołejszo

5. Giżyński J. – Polityka fiskalna w strefie euro

6. Florek L. – Prawo pracy Wyd. 16 zm. i zaktual.

7. Kamba-Kibatshi M. – Reforma sektora finansów publicznych w kontekście integracji Polski ze strefą euro w dobie światowego kryzysu gospodarczego

8. Czajka D. i 1 in. – Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej

9. Stawska J. – Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro

10. Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz – Red. B. Kaczmarek-Templin i in.

11. Chauvin T. i 2 in. – Wstęp do prawoznawstwa Wyd. 9 popr. i uzup.

12. Czajka D. i 1 in. – Wybrane procedury postępowania pielęgniarskiego w warunkach domowych

13. Regulska-Cieślak M. – Związki zawodowe w zakładzie pracy

CZERWIEC 2014

 

1. Szewczyk A. – ABC asystentki : wprowadzenie do zawodu

2. Biomedyczne podstawy logopedii – Red. S. Milewski

3. Sowińska I. – Chopin idzie do kina

4. Wójcik E. – Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce

5. Jerzewska J. – Od oględzin do opinii biegłego : poradnik dla prowadzących postępowania karne

6. Sarzała D. – Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej

7. Boratyńska K.T. – Postępowanie karne

8. Koc K. – Powiat : przestrzeń władzy publicznej

9. Konarska-Wrzosek V. – Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce

10. Barcik J. i 1 in. – Prawo Unii Europejskiej

11. Wach T.J. – Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych

12. Grzegorowski Z. – Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego

13. Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall – Oprac. M. Zawalich

14. Lipińska-Grobelny A. – Zjawisko wielopracy : psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje

15. Zwolnienia pracowników : praktyczny komentarz – Red. A. Pudzianowska

Maj 2014

 


1. Antygona Sofoklesa – Oprac. Agnieszka Marszał

2. Bajki Ignacego Krasickiego i Adama Mickiewicza – Oprac. Alina Łoboda

3. Bajki robotów Stanisława Lema

4. Lewandowski W.M. – Biopaliwa : proekologiczne odnawialne źródła energii

5. Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego – Oprac. Karolina Chojnacka

6. Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej

7. Dobra osobiste w XXI wieku – Red. J. Balcarczyk

8. Dziecko Noego Erica-Emmanuela Schmitta  – Oprac. Dominika Mafutala-Makuch

9. Folwark zwierzęcy George’a Orwella – Oprac. Agnieszka Marszał

10. Fraszki i treny Jana Kochanowskiego – Oprac. Elżbieta Bator

11. Granica Zofii Nałkowskiej – Oprac. Ilona Kulik

12. Hobbit J.R.R. Tolkiena – Oprac. Agnieszka Marszał

13. I nie było już nikogo Agathy Christie – Oprac. Elżbieta Bator

14. Blicharski M – Inżynieria materiałowa

15. Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego – Oprac. Małgorzata Kamińska

16. Rosa G. – Konkurencja na rynku usług transportowych

17. Król Edyp Sofoklesa – Oprac. Agnieszka Marszał

18. Krzyżacy Henryka Sienkiewicza

19. Makbet Williama Szekspira – Oprac. Ilona Kulik

20. Mała księżniczka Frances H. Burnett – Oprac. Marta Zawłocka

21. Medaliony Zofii Nałkowskiej – Oprac. Piotr Pyrek

22. Mitologia Jana Parandowskiego – Oprac. Katarzyna Wiśniewska

23. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej – Oprac. Elżbieta Bator

24. Nawiedzony dom Joanny Chmielewskiej – Oprac. Alina Łoboda

25. Niemcy Leona Kruczkowskiego

26. Górski M. – Obrót nieruchomościami : najem, sprzedaż, opodatkowanie

27. Opowiadania Antoniego Czechowa – Oprac. Magdalena Gulińska

28. Opowiadania Sławomira Mrożka – Oprac. Elżbieta Bator

29. Grosicka K. i 2 in. – Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

30. Oskar i Pani Róża Erica-Emmanuela Schmitta – Oprac. Danuta Anusiak

31. Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego – Oprac. Małgorzata Wojciechowska

32. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza – Oprac. Ilona Kulik

33. Podstawy rachunkowości : sprawozdanie finansowe, zasady, etyka – Red. Wioletta Baran

34. Potencjał leczniczy klimatu Polski – M. Kuchcik i in.

35. Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość – Red. Adam A. Zych

36. Quo vadis Henryka Sienkiewicza – Oprac. Alina Łoboda

37. Rok 1984 Georg’a Orwella – Oprac. Ilona Kulik

38. Romeo i Julia Williama Szekspira – Oprac. Marzena Chełminiak

39. Hogan K. – Siła ukrytej perswazji : jak przekonać każdego, w każdym miejscu, w każdej sytuacji

40. Słownik gwary młodzieżowej – Oprac. Anna Jendrzejek

41. Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya

42. Stowarzyszenie umarłych poetów Nancy H. Kleinbaum – Oprac. Marta Zawalich

43. Tajemniczy ogród Frances Hodgson Burnett – Oprac. Marta Zawłocka

44. Wierna rzeka Stefana Żeromskiego – Oprac. Zofia Masłowska

45. Władca Lewawu Doroty Terakowskiej – Oprac. Dominika Mafutala-Makuch

46. Szymczak J. – Wspólnota mieszkaniowa

47. Oleksyn T. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

48. Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego

49. Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – Oprac. Małgorzata Kamińska

 DARY – KWIECIEŃ 2014

 

1. Barlow J. – Markowa obsługa klientów : nowe źródło przewagi nad konkurencją

2. Rocznik statystyczny RP 2012

3. Thon E. – If only it were fiction

4. Grzebałkowska M. – Ksiądz Paradoks : biografia Jana Twardowskiego

5. Reale G. – Karol Wojtyła – Pielgrzym Absolutu

6. Burgos J.M. – Personalizm : autorzy i tematy nowej filozofii

7. Waldstein M. – Sens ciała : wokół filozofii seksualności Jana Pawła II

8. Polak G. – Jan Paweł II : historie męskich przyjaźni

9. Zuchniewicz P. – Kobiety w życiu Jana Pawła II

10. Jan Paweł II teolog : komentarze do encyklik – Red. G.Borgonovo ; wstęp do wyd. pol. Kazimierz Nycz

11. Kobiety w Chrystusie : w stronę nowego feminizmu – Red. M.M. Schumacher

12. Miłować ludzką miłość : dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie – Red. L.Melina

13. Świetlisty szlak : Karol Wojtyła – Jan Paweł II o miłosierdziu : dramat „Brat naszego Boga” i encyklika „Dives in misericordia”

14. Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II – Red. T. Żukowski

15. Terlikowski T.P. – Rzeczpospolita papieska : Jan Paweł II o Polsce do Polaków

16. Scola A. – Dialog o wartości człowieka

17. Śladami zbrodni : przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956 – Red. T. Łabuszewski

18. Sasanka P. – Zimna wojna : krótka historia podzielonego świata

19. Krajewski K. – Brygady „Łupaszki” : 5 i 6 Wileńska Brygada AK w fotografii : 1943-1952

20. Pleskot P. – Dyplomata, czyli szpieg? : działalność służb kontrwywiadowczych PRL wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Warszawie (1956-1989) Cz. 1-2

21. Warszawa niezłomna : antysystemowe formy opozycji i oporu społecznego w stolicy (1980-1989) – Red. B. Noszczak

22. Kowal P. – Koniec systemu władzy : polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989

23. Kowalczyk E. – Działalność Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na m. st. Warszawę (1944-1954)

24. Pokolenie 82-90 : Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach (1982-1990) – Oprac. P. Pleskot

25. Warszawa miasto w opresji – Red. K. Krajewski

26.Cudzoziemcy w Warszawie 1945-1989 : studia i materiały – Red. P. Pleskot

27. Komunistyczne amnestie lat 1945-1947 – drogi do „legalizacji” czy zagłady? – Red. W. J. Muszyński

28. Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne – Red. J. Klejnocki

29. Kowalczyk M. – Sport osób niepełnosprawnych

30. Arcydzieła klasycznego kina amerykańskiego – Red. Ł. A. Plesnar

31. Davies N. – Od i do : najnowsze dzieje Polski według historii pocztowej 1850-2005 T. 1-2

32. Trendy rozwojowe Mazowsza : diagnoza – Red. Z. Strzelecki

33. Adam Bojara – malarstwo

34. Czosnyka J.T. – Międzynarodowa wystawa ekslibrisów sienkiewiczowskich

35. Nowaczewski A. – Konfesja i tradycja : szkice o poezji polskiej po 1989 r.

36. Arcy : Tomasz Zan i przyjaciele – oprac. i wybór Gerard Położyński

37. Skłodowski J. – Tatry i Podhale w drzeworycie

38. Zakopane i Tatry na starych pocztówkach

39. Wprowadzenie do Sandplay Therapy – Terapia w Piaskownicy – Red. Linde von Keyserlingk

40. Górny J. – Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek

41. Alazard J. – Les sculptures de Michel-Ange

42. Malarstwo europejskie od XV do XX wieku : Kolekcja imienia Jana Pawła II fundacji Janiny i Zbigniewa Karola Porczyńskich

43. Ziemia ’99 – Red. F. Midura

44. Ziemia 1910-2000 – Red. F. Midura

45. Ziemia : V Kongres Krajoznawstwa Polskiego , 8-10 września 2000 – Red. F. Midura

46. Ogniska „Dziadka” Lisieckiego w Polsce

47. Terlecki O. – Władysław Sikorski : 1881-1981

48. Jewsiewicki W. – Powstanie warszawskie 1944 : okiem polskiej kamery

49. Braun S. – Reportaże z Powstania warszawskiego

50. Świątkowski H. – Łowickie budownictwo ludowe

51. Antoniewicz M. – Herby miast województwa częstochowskiego

52. Orłowski W.M. – Komercjalizacja badań naukowych w Polsce : bariery i możliwości ich przełamania

53. Słownictwo etyczne Cypriana Norwida – Red. J. Puzynina

54. Teleżyńska E. – Nazwy barw w twórczości Cypriana Norwida

55. Słownictwo estetyczne Cypriana Norwida – Red. J. Chojak

56. Korpysz T. – Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida

57. Kadyjewska A. – Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida

58. Włochy – przewodnik turystyczny

59. Egipt – przewodnik turystyczny

60. Turcja – przewodnik turystyczny

61. Tunezja – przewodnik turystyczny

62. Tajlandia – przewodnik turystyczny

63. Francja – przewodnik turystyczny

64. Portugalia – przewodnik turystyczny

65. Hiszpania – przewodnik turystyczny

66. Maroko – przewodnik turystyczny

67. Grecja – przewodnik urystyczny

68. Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków – Red. J. Czapiński

69. Diagnoza społeczna 2011 : warunki i jakość życia Polaków – Red. J. Czapiński

70. Diagnoza społeczna 2013 : warunki i jakość życia Polaków – Red. J. Czapiński

 

MARZEC 2014

 

1. Kołyszko M. – Dewocjonalia z końca XVI-XVIII wieku pochodzące z badań archeologicznych na terenie Polski

2. Andrzejewska A. – Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych

3. Pizzorusso A. – Europejskie dziedzictwo konstytucyjne

4. Jasiński A.H. – Innowacyjność w gospodarce Polski : modele, bariery, instrumenty wsparcia

5. Instrumenty wspierające kształcenie ustawiczne pracowników – Red. E. Kryńska

6. Kozakiewicz P. i 1 in. – Klimat a drewno zabytkowe : dawna i współczesna wiedza o drewnie

7. Kobiety w pracy socjalnej – Red. A. Kotlarska-Michalska

8. Konstytucja Republiki Tureckiej

9. Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki – Red. G. Nowaczyk i 1 in.

10. Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – Red. Jan Szyszko i in.

11. Odnawialne źródła energii w Polsce : wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji – Red. K.M. Księżopolski i in.

12. Państwo wyznaniowe : doktryna, prawo i praktyka – Red. J. Szymanek

13. Buchen I.H. – Partnerski HR : nowe formy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej

14. Topolski I. – Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej  

15. Maj A. – Polskie wzory cielesności : przemiany stosunku do ciała w kulturze ponowoczesnej

16. Praca i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania – Red. B. Balcerzak-Paradowska

17. Problematyka współczesnych ubezpieczeń – Red. A. Organiściak-Krzykowska

18. Zieliński K.- Procesy modernizacyjne rolnictwa

19. Bujak A. – Rachunek efektywności systemu informacyjnego rachunkowości

20. Rocznik statystyczny RP 2013

21. Kurowski K. – Samoorganizacja w wielkomiejskim slumsie – przykład Limy

22. Piłat-Borcuch M. – Socjologia designu

23. Sport i turystyka : uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności – Red. M. Kazimierczak

24. Olszyk S. – Stereotyp wroga w walce wyborczej w Polsce (1991-2011)

25. Czaputowicz J. – Suwerenność

26. Tykwińska-Rutkowska D. – Transplantologia : studium z prawa administracyjnego

27. Bożyk S. – Tryb ustawodawczy w sejmie RP i w parlamentach państw Unii Europejskiej

28. Usługi w turystyce – Red. E. Świstak

29. Uwarunkowania działalności usługowej w turystyce – Red. A. Bobola

30. Współczesne polskie migracje : strategie, skutki społeczne, reakcja państwa – Red. M. Lesińska

31. Współczesne problemy wykroczeń – Red. I. Nowicka

32. Adach Z. – Wybrane zagadnienia z fizjologii treningu sportowego

33. Cybulski M. – ZSRR się śmieje : filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa

34. Sałdecka K. – „Żyjemy wciąż jeszcze na rusztowaniach…” : wizerunek kobiety w polskich powieściach doby realizmu socjalistycznego

 


LUTY 2014


1. Jan Paweł II  – „Jestem bardzo w rękach Bożych” : notatki osobiste 1962-2003
2. Piekarski M. – Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989-2003 : wybrane aspekty
3. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego – Red. Józef Bednarek
4. Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej – Red. Halina Sowińska
5. Król M. – Elastyczność zatrudnienia w organizacji
6. Badowska K. – „Godzina cudu” – miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego
7. Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich – Red. Andrzej Zięba
8. Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce : wybrane problemy – Red. M. Jabłoński i 1 in.
9. Planowanie przestrzenne w gminach – P. Śleszyński i in.
10. Fundowicz S. – Prawo sportowe
11. Służby specjalne w strukturze władz publicznych : zagadnienia prawnoustrojowe – Martin Bożek i in.
12. Willa R. – Unia Europejska na arenie międzynarodowej : wybrane relacje bilateralne
13. Bodio J. i 2 in. – Ustrój organów ochrony prawnej : część szczegółowa
14. Cimek G. i 2 in. – Współczesne stosunki polsko-rosyjskie : wybrane problemy
15. Wawrzusiszyn A. – Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski
16. Kicińska U. – Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku
17. Jędrzejko M. i 2 in. – Zachowania ryzykowne i uzależnienia
18. Korporowicz Ł. – Zamówienia publiczne w perspektywie przepisów unijnych i krajowych
19. Danielewicz J. – Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji

 

 

LUTY 2014
1. Jan Paweł II  – „Jestem bardzo w rękach Bożych” : notatki osobiste 1962-2003
2. Piekarski M. – Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989-2003 : wybrane aspekty
3. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego – Red. Józef Bednarek
4. Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej – Red. Halina Sowińska
5. Król M. – Elastyczność zatrudnienia w organizacji
6. Badowska K. – „Godzina cudu” – miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego
7. Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich – Red. Andrzej Zięba
8. Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce : wybrane problemy – Red. M. Jabłoński i 1 in.
9. Planowanie przestrzenne w gminach – P. Śleszyński i in.
10. Fundowicz S. – Prawo sportowe
11. Służby specjalne w strukturze władz publicznych : zagadnienia prawnoustrojowe – Martin Bożek i in.
12. Willa R. – Unia Europejska na arenie międzynarodowej : wybrane relacje bilateralne
13. Bodio J. i 2 in. – Ustrój organów ochrony prawnej : część szczegółowa
14. Cimek G. i 2 in. – Współczesne stosunki polsko-rosyjskie : wybrane problemy
15. Wawrzusiszyn A. – Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski
16. Kicińska U. – Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku
17. Jędrzejko M. i 2 in. – Zachowania ryzykowne i uzależnienia
18. Korporowicz Ł. – Zamówienia publiczne w perspektywie przepisów unijnych i krajowych
19. Danielewicz J. – Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji
20. Kisielnicki J. – Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi