Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

LISTY IWASZKIEWICZÓWLISTY IWASZKIEWICZÓW


12 czerwca  w Sali Koncertowej Pałacu Sokoła w Pruszkowie miał miejsce niezwykły wieczór.  Wieczór poświęcony „Listom” Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Z Autorkami opracowania – Ewą Cieślak i Małgorzatą Bojanowską – rozmawiał  Radosław Romaniuk.Autorki opracowania poświęciły tej edycji wiele lat. Tego wieczoru poznaliśmy mnóstwo szczegółów ich żmudnej pracy, o której opowiadały z ogromną pasją.
Chyba zaraziły swym entuzjazmem audytorium, ponieważ takiego skupienia podziemia Pałacu Sokoła nie widziały od dawna.Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy obietnicę, że opracowanie dalszej partii korespondencji Iwaszkiewiczów doczeka się kontynuacji. Bardzo na to liczymy i już zaczynamy czekać.To był bez wątpienia fantastyczny wieczór. Bardzo dziękujemy naszym Gościom.Fot. Tomasz Malczyk – Głos Pruszkowa


_____________________________________________________________________________________________________


Trzytomowa edycja listów Anny z Lilpopów Iwaszkiewiczowej (1897–1979) i Jarosława Iwaszkiewicza (1894–1980) obejmuje okres od ich poznania i małżeństwa (1922) do  sierpnia 1939 roku. Listy Iwaszkiewiczów to niezwykłe świadectwo uczuciowego i duchowego związku dwojga ludzi, a ponadto nieoceniony dokument stosunków i życia literackiego w międzywojniu. W listach Anny i Jarosława pojawiają się bodaj wszystkie najważniejsze indywidualności życia kulturalnego oraz politycznego tamtego okresu: poeci, malarze, kompozytorzy, muzycy, aktorzy. Iwaszkiewiczowie wymieniają się uwagami o tym, co dzieje się w domu, w rodzinie, co aktualnie przeżywają, dzielą się także refleksjami na temat przeczytanych książek, obejrzanych przedstawień teatralnych, wysłuchanych koncertów, wreszcie na temat przyjaciół, których większość zapisała się w historii kultury polskiej złotymi zgłoskami.
Z czasem coraz bardziej obecna w listach jest także polityka europejska, której niepokojący ton zaczynają nadawać hitlerowskie Niemcy.

Ostatnia karta korespondencji przedwojennej datowana jest 3 sierpnia 1939 r.Radosław Romaniuk (ur. 1975) – literaturoznawca, edytor, doktor nauk humanistycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują literaturę polską i rosyjską, myśl filozoficzno-religijną i teologię prawosławia oraz kulturę białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Debiutował książką o myśli filozoficzno-religijnej Lwa Tołstoja, pracę magisterską poświęcił zestawieniu antropologii Tołstoja i Gombrowicza, zaś doktorską kategorii „uspokojenia” w późnej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Obok opublikowanych licznych archiwaliów (m.in. dwóch tomów iwaszkiewiczowskich Dzienników i Listów do córek), swego rodzaju summą jego relacji z Iwaszkiewiczem jest dwutomowa biografia pisarza, nad którą pracuje od 2006 roku. Dużą wagę przywiązuje do działalności edytorskiej, traktując ją jak intelektualną przygodę, której efekt wzbogaca polską kulturę. W życiu prywatnym jest tatą przedszkolaka Mikołaja. Wolny czas najchętniej spędza w wiejskim domu w Orzeszkowie na Białostocczyźnie.Ewa Cieślak (ur.1954) – bibliotekoznawca, muzealnik, kustosz . Miłośniczka twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, od 1986 roku pracuje w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, od 1988 roku jako kustosz, zajmując się głównie księgozbiorem Iwaszkiewiczowskim.  Opublikowała kilka artykułów dotyczących tematyki iwaszkiewiczowskiej.  W 2013 roku  opracowała trasę turystyczną „Śladami Jarosława Iwaszkiewicza po Brwinowie i Podkowie Leśnej”.  Współpracowniczka „Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego”. Od 1996 roku wraz z Małgorzatą Bojanowską opracowywała  przedwojenną korespondencję Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, której pierwszy tom ukazał się po raz pierwszy w 1998 roku, drugi w 2012, a  trzeci, ostatni w 2014 roku.Małgorzata Bojanowska (ur.1958) – polonistka, muzealnik.  Pracę magisterską poświęciła skamandrytom i ich korespondencji.  W latach 1991-2010 pracowała w Muzeum im. Anny i Jarosława  Iwaszkiewiczów w Stawisku, od 1994 roku  jako kustosz,  zajmując się archiwum literackim i korespondencyjnym, Była sekretarzem  redakcji rocznika muzealnego  „Stawisko.  Almanach Iwaszkiewiczowski” ukazującego się w latach 1994-2004.  Twórczyni Stawiskiego Klubu Pań działającego w latach 2001-2007.  W latach 1995 – 2012 w komitecie redakcyjnym  „Podkowiańskiego  Magazynu Kulturalnego”. Od 2011 roku dyrektor Muzeum Dulag121 w Pruszkowie.

Wydała w 1997 zbiór korespondencji  Jarosława Iwaszkiewicza i  Mieczysława Grydzewskiego;  od 1996 roku wraz z Ewą Cieślak opracowywała  edycję przedwojennej korespondencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.