Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Powietrzny pogromPowietrzny pogrom
29 maja odbyło się  spotkanie z Mirosławem Wawrzyńskim i promocja jego najnowszej książki: Powietrzny Pogrom ZSRR


Rozmowę z Autorem prowadził Wojciech Łuczak.

Obaj panowie – obaj to znakomici historycy i pasjonaci – urządzili nam prawdziwy show. Dawno nie było tak żywej, błyskotliwej prezentacji książki.


Dzięki ich wiedzy i pasji poznaliśmy nie tylko kulisy pierwszego dnia wojny niemiecko-rosyjskiej. Ponieważ książka Mirosława Wawrzyńskiego odkłamuje mit Planu Barbarossa, przy okazji tego demitologizowania poznaliśmy inne mity historii. „Powietrzny Pogrom” stał się pretekstem do niezmiernie ciekawej dyskusji, która wciągnęła również czytelników. Ogromna szkoda, że przyszło ich tak niewielu. A podobno w Pruszkowie nic się nie dzieje….

 


 

 

 

Książka opowiada o pierwszym dniu wojny powietrznej na wschodzie – 22 czerwca 1941. Hitlerowska Luftwaffe spowodowała wówczas pogrom wśród jednostek przygranicznych Wojsk Lotniczych RKKA. Stalin rozstawił od maja 1941 swoje „czerwone sokoły” na lotniskach polowych tuż przy zachodniej granicy ZSRR.

Błyskawiczny atak z powietrza i na lądzie (Blitzkrieg) wywołał piekielne zamieszanie. Szczególnie na głównych kierunkach ataku Niemców: na Froncie Północno-Zachodnim (cała Nadbałtyka) oraz Zachodnim (tzw. Białoruś Zachodnia).

Niewielkie, poranne zniszczenia wśród radzieckich pułków lotniczych stojących m.in. koło: Lipawy, Rygi, Szawli, Kowna, Wilna, Grodna, Białegostoku, Lidy, Brześcia, Łucka, Dubna, Lwowa, Stryja, Tarnopola, Stanisławowa, Czerniowców wywołały popłoch wśród Rosjan. Ich histerię wzmacniały szybkie i głębokie rajdy klinów pancernych Hitlera.

Na skutek raptownego zerwania łańcucha komunikacji dowodzenia wiele jednostek sowieckich nadgranicznych owładnęła panika. Całkowite zniknięcie znad głów Rosjan własnych „sokołów” spowodowało gigantyczną, chaotyczną i pospieszną ucieczkę na ziemi. Aby dalej od śmiertelnych bomb Luftwaffe. To zwielokrotniło niewielkie sukcesy Niemców.

Szybka utrata przez Rosjan własnej tarczy powietrznej już pierwszego dnia inwazji, doprowadziła do potężnego pogromu wojsk u granic. Doszło do masowych dezercji z frontu. Późniejsze gigantyczne niemieckie sukcesy zakończone likwidacją wielkich kotłów m.in. koło: Białegostoku, Mińska, Smoleńska, Kijowa, Wiaźmy, Briańska były zwieńczeniem zwycięskiego pogromu 22 czerwca 1941.Mirosław Wawrzyński (ur. 1966, dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego) interesuje się od wielu lat wojnami i operacjami lotniczymi w XX wieku. Jego teksty ukazują się od ponad 15 lat m.in. w: Aero, Aerofonie (Włochy); Air Magazine (Francja), Biuletynie IPN, Lotnictwie Wojskowym/Lotnictwie, MARS-ie, Militariach i Faktach, Militariach XX wieku, Poligonie, Small Air Force Observer (USA), Strzale.

Autor, współautor pięciu książek w języku polskim lub angielskim: Regia Aeronautica 1935-1943 (1998); Hurricane w obcej służbie (2001); Ju 87 in Foreign Service (2005); Captured Me 109s (2007); Czerwone Gwiazdy – sojusznik czarnych krzyży nad Polską (2008). Obecnie pracuje na książką pod roboczym tytułem: Preludium Armagedonu. Lotnictwo sowieckie od października 1939 roku do czerwca 1941 roku.

Wśród jego dużych opracowań o sowieckich działaniach lotniczych były m.in.: Step w ogniu. Wojna nad Chałchin-Goł. 11 V-16 IX 1939 cz. I i II, (2002), Czerwony Blitzkrieg. Inwazja Stalina na Niemcy w lipcu 1941 r., (2004); Dzień Armagedonu – uprzedzenie „Czerwonego Blitzkriegu”. 22 czerwca 1941 r. rozbicie wojsk lotniczych Stalina, cz. I i II, (2004 i 2005); Sowieci nad Finlandią 25-30 czerwca 1941 roku (2006). Operacja B – ataki sowieckie na Berlin sierpniu i wrześniu 1941 roku (2011, 2014), Wojna zimowa w powietrzu 30 listopada 1939 – 13 marca 1940 r. (2014).

Obecna książka stanowi pogłębienie prac i badań Autora nad historią sowieckiego lotnictwa w okresie 1936-1941. Dzieło zawiera szereg nieznanych dla polskiego czytelnika informacji oraz niepublikowane zdjęcia. Omawia walki lotnicze na froncie wschodnim 22 czerwca 1941 roku. W ten epokowy dzień dla dziejów XX wieku doszło do potężnej klęski sowieckich Wojsk Lotniczych. Prewencyjne uderzenie Hitlera niweczyło tajne przygotowania Stalina do inwazji na III Rzeszę w lipcu 1941 roku. O tym, kto mógł to starcie wygrać przesądziło szybkie zdobycie panowania w powietrzu. Dlaczego Niemcy wygrali, a Rosjanie przegrali ten pierwszy dzień –  dowiecie się z kart tej książki.


1)  Wawrzyński Mirosław (2011), Operacja „B” – ataki sowieckie na Berlin w sierpniu i wrześniu 1941 roku, Część I, [w:] Militaria XX wieku nr 6(22)/2011. Wydanie specjalne nr 22, s. 12-18.

 

2) Wawrzyński Mirosław (2014), Operacja B – ataki sowieckie na Berlin sierpniu i wrześniu 1941 roku. Część II, w: Militaria XX wieku nr 3(37)/2014. Wydanie specjalne nr 37, s. 46-56.

 

3 Wawrzyński Mirosław (2014), Wojna zimowa w powietrzu 30 listopada 1939 – 13 marca 1940 r. [w:] Technika Wojskowa Historia nr 1/2014, s. 16-34.