Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. C. K. NORWIDA
Uroczysty Finał trzynastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida24 maja odbył się uroczysty Finał XIII  edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida.


W tym roku zaczęliśmy nietypowo, bowiem po zwyczajowym podsumowaniu Konkursu


na scenie zagościł pruszkowski bard i poeta – Tolek Muracki, który przywitał gości swoją najnowszą piosenką. O poezji właśnie.


Następnie, tradycyjnie już werdykt Jury Konkursu odczytał prezydent Andrzej Królikowski,


po czym nastąpiło długotrwałe wręczanie nagród i dyplomów. Długotrwałe, ponieważ poeci bardzo licznie zawitali do Pruszkowa tej wiosny.

Kiedy emocje opadły nieco – ci, którzy mieli na to ochotę czytali swoje lub Wielkich Nieobecnych wiersze.

W podtrzymaniu poetyckiego nastroju znów dopomógł nam Antoni Muracki ze swoją gitarą.


A na koniec poeci i przybyli goście dzielili się swoimi wrażeniami, refleksjami i zachwytem nad kolejnym udanym Finałem.


Poeci piszcie dla nas dalej.

fotografie – Tomasz Malczyk, Głos Pruszkowa.

więcej w naszej Galerii.

 

Protokół posiedzenia  Jury

XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. C. K. Norwida


Jury w składzie:

prof. Piotr Mitzner – przewodniczący

dr. Tomasz Korpysz

prof. Leszek SzarugaZapoznało się z 183 zestawami konkursowymi i postanowiło:


1. I nagrodę w wysokości 1.400 PLN przyznać panu Miłoszowi Anabell – godło „zmory” – z Warszawy.


2. Trzy równorzędne II nagrody  w wysokości 900 PLN  przyznać:

pani Dorocie Ryst – godło „wężymord” – z Warszawy

panu Jarosławowi Moserowi – godło „Starszy Brat” – z Łodzi,

panu Piotrowi Zemankowi – godło „PRYMAT” – z Bielska Białej.


3. Nie przyznać III nagrody.

4.  Trzy wyróżnienia w wysokości 300 PLN przyznać:

panu Mariuszowi Cezaremu Kosmali – godło „SER” – z Legionowa,

panu Pawłowi Banachowi – godło „pantalonwawrzyniec” – z Rawy Mazowieckiej,

panu Grzegorzowi Baczewskiemu – godło „Chłopointeligent” – z Warszawy.


Ponadto Jury postanowiło uhonorować drukiem:

pana Pawła Podlipniaka z Radomia, godło „list laurowy” – za wiersz Być jak John Malkovich

panią Edytę Wysocką z  Miastka, godło „Aga” – za wiersz Nostalgicznie

panią  Anitę Katarzynę Wiśniewską z Warszawy, godło „Ledum Palustri” – za wiersze Siostra Langeur rozpoczyna obchód oraz Pinokio wielkiego miasta

pana Stanisława Grabowskiego z Warszawy, godło „Edda” – za   wiersz  Protokół

panią Małgorzatę Januszewską z Częstochowy, godło „Nina” – za wiersz sublokatorka

panią Stanisławę Gnatowską  z Pruszkowa, godło „akacja” – za wiersz Nie 

pana Macieja Góraja z Tłuszcza, godło „Koralowe Jeruzalem” – za wiersz Na Norwida

pana Michała Witolda Gajdę z Wrześni, godło „Chatka Puchatka” – za wiersz Czuwanie

panią Jolantę Sak z Choczni,  godło „DROGA” – za wiersz moja mama

panią Magdalenę Cybulską z Łodzi,  godło „ACER” – za wiersz Szczęście

pana Karola Graczyka z  Torunia, godło „Żelki” – za wiersz Podwórko

panią Iwonę Świerkulę z Warszawy, godło „Gimel” – za wiersz *Czytaj poniżej

pana Jerzego Fryckowskiego z Dębnicy Kaszubskiej, godło „ZADRA” – za wiersz BYŁEM WIELKIM WODZEM

panią Aleksandrę Dańczyszyn z Warszawy, godło „GORDON” – za wiersz B-20 Stop

pana Stanisława Grabowskiego z Warszawy, godło „Hektor” – za wiersz KRÓLOWA

panią Beatę Mieczkowską-Miśtak z Kołobrzegu, godło „Topola” – za wiersz Katastrofa życiowa

pana Czesława Markiewicza z Zielonej Góry, godło „Góra” – za wiersz Zaimki świata. Jagniątków

panią Dominikę Sokołowską z Warszawy, godło „Nika” – za wiersz Korona

panią Małgorzatę Wątor z Gdyni, godło „Sznyta” – za wiersz (Tam)

pana Marka Dudzińskiego z Radomia, godło „Gorzkie żale” – za wiersz Przyczynek do Norwida – półżartem

panią Annę Marię Wierzchucką z Warszawy, godło „łagodne oko błękitu” – za wiersz julka na fejsie romek na twisterze mijają się w sieci

panią Annę Pastuszyńską z Pruszkowa, godło „Izabella 27/50” – za wiersz Moje podróże

pana Mirosława Tokarza z Pruszkowa, godło „kalendarz” – za wiersz wstążka

panią Julię Niedziejko z Poznania, godło „WAZON” – za wiersze Bezsen I oraz Strona Cypriana

pana Łukasza Przybyłka z Warszawy, godło „Jahus” – za wiersze *** [chłopiec ma osiem lat] oraz przychodzi smutek do człowieka


na tym protokół zakończono i podpisano

Pruszków, w niedzielę 19 kwietnia 2015 r.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 24 maja o godzinie 12.00 w Sali Koncertowej Pałacu Sokoła przy ulicy Kościuszki 41 w Pruszkowie
JURY KONKURSU

 

Piotr Mitzner  – polski teatrolog, poeta, eseista, pisarz.

 Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Pracował w działach literackich teatrów: Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru im. S. Jaracza w Łodzi i in. W latach 1981-1989 należał do kierownictwa niezależnego wydawnictwa „Krąg”. Od 1983 do 1997 r. współredaktor „Karty”. W latach 1993–1999 dyrektor ośrodka kultury „Koło Podkowy”. Od 1999 wykładowca Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (m.in. prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w latach 2000-2005). Obecnie zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Współpracuje m.in. z „Dialogiem”, „Podkowiańskim Magazynem Kulturalnym”, „Zeszytami Literackimi”, „Tekstualiami”.

W 2005 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, zaś w 2009 przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi w działalności dydaktycznej, za osiągnięcia w pracy w redakcji miesięcznika „Nowaja Polsza” Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Laureat Nagrody Literackiej Fundacji Kultury (2000).


Leszek Szaruga  – polski poeta, prozaik, tłumacz niemieckiej i rosyjskiej poezji, wykładowca uniwersytecki – historyk literatury, krytyk literacki. W latach 70. i 80. redaktor pism drugiego obiegu – takich jak „Puls”, „Wezwanie”. W latach 1979-1989 współpracował z sekcją polską Radia Wolna Europa (pod pseudonimami: Jan Krajnik, Krzysztof Powoski). Od 1979 r. współpracował z „Kulturą”, Pod koniec istnienia pisma był w nim szefem działu poezji. W latach 1987-1990 mieszkał w Berlinie Zachodnim, gdzie współpracował z sekcjami polskimi BBC oraz Deutsche Welle oraz czasopismami emigracyjnymi. Od przyjazdu na stałe do kraju w roku 2003 wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, Częstochowskiej WSP, Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor pism „Nowaja Polsza” oraz „Przegląd Polityczny”. Laureat Nagrody Kościelskich (1986) oraz nagrody literackiej „Kultury” (1999).

2 czerwca 2009 z rąk podsekretarza stanu w MKiDN Tomasza Merty odebrał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.


 

  Tomasz Korpysz – doktor nauk humanistycznych, językoznawca i norwidolog, pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, kierownik Katedry Historii Języka Polskiego) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida). Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych Norwidowi, w tym książki  Definicje poetyckie Cypriana Norwida, współautor Internetowego słownika języka Cypriana Norwida (www.slownikjezykanorwida.uw.edu.pl) oraz słownikowych zeszytów tematycznych Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida i Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida, opiekun Warszawskiego Koła Norwidologicznego, popularyzator wiedzy o Norwidzie i współczesnej polszczyźnie. Konkurs odbywa się pod Patronatem Prezydenta Pruszkowa, Jana Starzyńskiego
Patronat Honorowy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małgorzata Omilanowska

REGULAMIN – warunki Konkursu

 

1.        W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni,

       a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków

        twórczych.

2.        Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie  organizatorowi *trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych:

–       jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;

–       dwa wiersze o tematyce dowolnej.

*każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora).Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora..

Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.

3.        Termin nadsyłania utworów mija z dniem  22 marca 2015 r.

4.        Oceny nadesłanych utworów dokona JURY powołane przez organizatora.

5.        Organizator nie zwraca nadesłanych utworów oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej publikacji.

6.        Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi

24 maja 2015 roku.

7.        Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad .

8.        Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

9.        Odbiór nagród i wyróżnień finansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finału.

 

NAGRODY

I nagroda – 2000 PLN,  II1000 PLN,  III500 PLN,

oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.

Zastrzega się prawo innego podziału nagród.

 

ADRES ORGANIZATORA

Książnica Pruszkowska  im. H. Sienkiewicza

ul. Kraszewskiego 13

05-800 Pruszków

                                         (z dopiskiem „NORWID”)