Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

NAGRODA ZŁOTEJ RÓŻY

NAGRODA „ZŁOTEJ RÓŻY”

Już po raz drugi Kapituła Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego „Złota Róża”, działająca przy Fundacji Arkona, ogłasza konkurs na najlepszy tom wierszy wydany w ubiegłym roku. Warunek jest tylko jeden. Poeta w chwili publikacji swojej książki nie mógł przekroczyć 41 roku życia. Poza nagrodą pieniężną autor otrzyma także pamiątkowy dyplom oraz obraz znanego malarza. Poetyckie książki ubiegające się o nagrodę, wraz z adresem kontaktowym twórcy, prosimy nadsyłać do 15 lipca br. na adres: Stanisław Grabowski (sekretarz Kapituły) ul. Koński Jar 2/27, 02-785 Warszawa, tel. 691-458-087, e-mail: poezjaidziecko@op.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu br., a uroczyste wręczenie Nagrody „Złotej Róży” we wrześniu 2015 roku, o czym laureat zostanie powiadomiony. Z kolei młodzi poeci w wieku 14–18 lat mogą ubiegać się o stypendium literackie w roku szkolnym 2015/16. Warunkiem jest nadesłanie własnych prac literackich (poezja lub proza) na adres jak wyżej. Tam także można uzyskać wszelkie informacje dotyczące konkursu i stypendiów.