Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZWIERZENIA MAJKI KRASSOWSKIEJ12 grudnia 2014 roku w Pałacyku Sokoła w Pruszkowie odbyło się kolejne spotkanie w cyklu promocji książki Marii Krassowskiej Zwierzenia. Ten wieczór z Majką i jej Zwierzeniami został zorganizowany przez Książnicę Pruszkowską i Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie.


Nie ukrywamy, że zabiegaliśmy o tych partnerów i o to miejsce. – Mówiła po spotkaniu redaktor książki Zwierzenia Majki i prezes Towarzystwa KOMOROWIANIE Lidia Kulczyńska-Pilich.

Dlaczego? Bo Książnica znana jest ze swego dynamicznego działania, co jest niewątpliwym sukcesem jej dyrektora, pana Grzegorza Zegadło (dodajmy na marginesie – laureata prestiżowej nagrody Prezydenta Pruszkowa za rok 2014 w kategorii kultura). W czasach coraz mniejszej estymy dla książek placówka ta z powodzeniem rozwija czytelnictwo. Promuje Pruszków w kraju i za granicą. Organizuje kiermasze książki, konkursy czytelnicze. Wypromowała dwa ogólnopolskie konkursy literackie im. Norwida i Gałczyńskiego. Ma ogromny dorobek wydawniczy i za te niewątpliwe osiągnięcia otrzymała Statuetkę URBS NOVA. Tu z nieskrywaną dumą zauważamy, ze autorką statuetki jest członkini i założycielka naszego Towarzystwa pani Dorota Dziekiewicz-Pilich. Drugim ważnym partnerem był Młodzieżowy Dom Kultury – od wielu, wielu lat kierowany przez doświadczonego animatora kultury i wspaniałego człowieka, panią Danutę Parys. Wiadomo, że ze świeżo wydaną książką chcemy dotrzeć do młodzieży. Nie mogliśmy zatem wymarzyć sobie lepszych partnerów gwarantujących powodzenie działania, w które od wielu miesięcy wkładamy tak wiele energii.Po tym, młoda, niezwykle utalentowana aktorka Aleksandra Radwan przedstawiła fragmenty pamiętnika Majki Krassowskiej. Jak zawsze, w roli Narratora, partnerował jej mieszkaniec Komorowa, członek Grupy Rapsodycznej – dr Wojciech Irmiński.
Po wprowadzeniu głos oddano dr Iwonie Rusek – która jest krytykiem literackim i pisarką, ale też wspaniałym erudytą i znawcą historii Powstania Warszawskiego. Rozmowę poprowadził Grzegorz Zegadło.Zastanawiano się nad…

  • Różnicą między: pamiętnikiem, listem, a zwierzeniem.
  • Czy słusznie autorka dała swemu pamiętnikowi tytuł Zwierzenia?
  • Dlaczego przyjęła formę listu?
  • Czym różniło się ówczesne polskie harcerstwo od angielskiego skautingu?
  • Zwrócono też uwagę na obecności Pruszkowa na kartach pamiętnika.Pani dr Iwona Rusek pięknym językiem i niezwykle kompetentnie mówiła, dlaczego młodzi Polacy angażowali się w Powstanie Warszawskie. Przekonywała, że nie wolno na nie patrzeć w aspekcie klęski, nie wolno zastanawiać się nad jego sensem, czy brakiem owego, bo nie jest ono symbolem przegranej. Rozmowę zamknięto słowami Tędy przeszła Warszawa, przypominając pruszkowski Dulag 121.

– To była dobrze, atrakcyjne skonstruowana „lekcja historii”. Profesjonalnie przygotowane spotkanie. – W prywatnej rozmowie powiedział nam jeden z gości przybyłych na spotkanie. A w ogóle na sali, razem z obsługą, było nas może dwadzieścia osób. Żadnego reprezentanta lokalnej pruszkowskiej prasy, telewizji kablowej i kulturalnej socjety miasta, które aspiruje do miana stolicy zachodniego pasma.

Żal? Nie. My byliśmy na miejscu, choć widzów była garstka. Jak zwykle pracowaliśmy na pełen gwizdek, na maksa…, a poza tym nie liczy się ilość, ale jakość. Dla nas było to doświadczenie, którego nie znamy – bo zwykle na spotkaniach przez nas organizowanych brakuje krzeseł.  [przygotował UI]


 

___________

Promocja książki Marii Krassowskiej Zwierzenia – 12 grudnia 2014 r., godz. 18.00 Pałacyk Sokoła w Pruszkowie. Lidia Kulczyńska-Pilich, Małgorzata Pachecka-Masny (scenariusz), Lech Skupiński (projekcja multimedialna), Krzysztof Majerowicz (scenografia), Krzysztof Rodak (dokumentacja fotograficzna), fragmenty pamiętnika zaprezentowali – Aleksandra Radwan i Wojciech Irmiński.

Gość specjalny – dr Iwona Rusek – krytyk literacki;

Gospodarz spotkania  – Grzegorz Zegadło.