Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Teraźniejszość

Dziś, Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza  to Biblioteka Główna przy ulicy Kraszewskiego 13, a także 9 autonomicznych filii ( w tym trzy przeznaczone wyłącznie dla dzieci) w każdej niemal dzielnicy Miasta oraz Czytelnia Pruskovianów, gdzie gromadzimy i udostępniamy księgozbiór i artefakty związane z historią Pruszkowa.

To, profesjonalny, merytorycznie przygotowany personel bibliotekarzy opiekujący się ponad 174 tysiącami woluminów zebranego księgozbioru, obsługujący 10.817 stałych czytelników i wypożyczający im blisko 200 tysięcy woluminów rocznie. Pruszkowska biblioteka należy do największych bibliotek na terenie województwa mazowieckiego.
Od września 2002 roku, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta i Zarządem Powiatu Pruszkowskiego, przyjęła na siebie dodatkowe obowiązki. Odtąd Książnica Pruszkowska,  jako powiatowa i miejska biblioteka publiczna sprawuje nadzór merytoryczny i opiekę metodyczną nad siecią bibliotek powiatu pruszkowskiego.