Pobierz książkowy NIEKALENDARZ

 

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

DKK

Polub nas na Facebooku
Facebook Pagelike Widget

Teraźniejszość

Dziś, Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza  to Biblioteka Główna przy ulicy Kraszewskiego 13, a także 9 autonomicznych filii ( w tym trzy przeznaczone wyłącznie dla dzieci) w każdej niemal dzielnicy Miasta oraz Czytelnia Pruskovianów, gdzie gromadzimy i udostępniamy księgozbiór i artefakty związane z historią Pruszkowa.

To, profesjonalny, merytorycznie przygotowany personel bibliotekarzy opiekujący się ponad 174 tysiącami woluminów zebranego księgozbioru, obsługujący 10.817 stałych czytelników i wypożyczający im blisko 200 tysięcy woluminów rocznie. Pruszkowska biblioteka należy do największych bibliotek na terenie województwa mazowieckiego.
Od września 2002 roku, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta i Zarządem Powiatu Pruszkowskiego, przyjęła na siebie dodatkowe obowiązki. Odtąd Książnica Pruszkowska,  jako powiatowa i miejska biblioteka publiczna sprawuje nadzór merytoryczny i opiekę metodyczną nad siecią bibliotek powiatu pruszkowskiego.