Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

CZYTELNIA PRUSKOVIANÓW – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, CZĘŚĆ DZIEWIĄTA

CZYTELNIA PRUSKOVIANÓW – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, CZĘŚĆ DZIEWIĄTA

 

 

Tematyka kolejnej części projektowania graficznego związana była ze składem treści i przygotowaniem materiałów do druku. Omówione zostały następujące zagadnienia: szablon projektu (w tym format strony, marginesy i spady drukarskie), łamanie, korekta i przygotowanie materiałów do druku. W części praktycznej ww. zagadnienia zostały
przedstawione na przykładzie ulotki od momentu wybrania szablonu poprzez łamanie, korektę do kontaktu z drukarnią.


Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu „Sieć na kulturę”.