Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

KONKURS LITERACKI DLA DZIECI

Na konkurs wpłynęło 18 prac, w tym:
– 8 prac uczniów z klas I –IV
– 10 prac uczniów z klas V –VI
z pruszkowskich szkół podstawowych nr 1 (1 praca), nr 3 (13 prac) i nr 8 (4 prace).

 

Jury w składzie: dyrektor Grzegorz Zegadło, Ewa Szelągowska i Adam Rachocki, po zapoznaniu się z pracami uczniów, pragnie z zadowoleniem podkreślić ogromne zaangażowanie nie tylko młodych autorów, ale także rodziców i opiekunów. Szczególnie prace uczniów klasy 5 ze Szkoły Podstawowej nr 3 (opiekun: Agnieszka Górecka) wyróżniały się wzorowym przygotowaniem pod względem formalnym. Oczywiście nie miało to decydującego wpływu na ocenę merytoryczną, ale wypada docenić wspólny trud nauczyciela i ucznia.
Niezwykle trudno było dokonać wyboru najlepszych prac. Najchętniej nagrodzilibyśmy wszystkie, gdyż każda była ciekawa, chociaż tylko cztery można zaliczyć do poezji, pozostałe to proza. Ale temat konkursu był oczywiście rozumiany szeroko, poeta w temacie konkursu to po prostu pisarz.
Obok wspomnianych już wcześniej prac warto odnotować inwencję plastyczną niektórych młodych twórców. Weronika Jędrzejewska, Natalia Ratajczyk, , Zofia Radwańska i Aleksander Tołyż z klasy 3 SP nr 3 przygotowali małe rękodzieła w postaci książeczek z ilustracjami lub bez. Na szczególną uwagę zasługuje wiersz Krzysztofa Hejny z klasy 6 SP nr 8. Autor dał się poznać jako mistrz absurdu i groteski, być może rośnie nam następca futurystów. Z kolei Adam Jakubczak z klasy 1 d SP nr 3 może w przyszłości dołączyć do najlepszych autorów powieści sensacyjnych.