Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. C.K. NORWIDA – EDYCJA SZESNASTA

ZAPRASZAMY POETÓW DO UDZIAŁU W SZESNASTEJ EDYCJI

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. C. K. NORWIDA

 

 

 Szanowni Państwo,

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza, organizuje szesnastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Cypriana Kamila Norwida.

Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk literackich, do związków i stowarzyszeń twórczych, a także do poetów nie zrzeszonych.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród, nastąpi  20 maja 2018 roku w Pruszkowie, podczas uroczystego spotkania autorów.

          Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Konkursie.

 

 

REGULAMIN – warunki Konkursu

1. W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi *trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych:
– jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;
– dwa wiersze o tematyce dowolnej,
*każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora). Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora..
Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.
3. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 15 marca 2018 r.
4. Oceny nadesłanych utworów dokona profesjonalne JURY powołane przez organizatora.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej publikacji.
6. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20 maja 2018 roku.
7. Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad .
8. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
9. Odbiór nagród i wyróżnień finansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finału.

 

 

NAGRODY
I nagroda – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN,
oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.

ADRES ORGANIZATORA
Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza
ul. Kraszewskiego 13
05-800 Pruszków
(z dopiskiem „NORWID”)