Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Sefer Pruszków

sefer-www

 

17 x 24 cm, 460 stron, ilustracje czarno-białe, indeksy, oprawa twarda, płótno, szyta

ISBN 978-83-62144-44-0

cena 50 PLN

Sefer Pruszków – kolejna publikacja na 100-lecie Pruszkowa

 sefer-2-www

 

W setną rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu, Książnica Pruszkowska wydała Sefer Pruszkow, Nadarzin we-ha-sewiwa, czyli księgę pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic. Wydana pierwotnie w Tel Awiwie w 1966 roku pod redakcją Dawida Brodskiego, nakładem Ziomkostwa Pruszkowa w Izraelu, zawiera ponad siedemdziesiąt tekstów niemal pięćdziesięciu autorów. Tytułowe „sefer” to w języku hebrajskim „księga”, i książka ta wpisuje się wyraźnie w gatunek bardzo ważny w tradycji żydowskiej, zwłaszcza po Zagładzie. Jest jedną z wielu (ponad ośmiuset) żydowskich ksiąg pamięci. Te niezwykle cenne źródła spotykają się z rosnącym zainteresowaniem w Polsce i są coraz bardziej doceniane zarówno przez badaczy zajmujących się historią i kulturą Żydów, jak i przez szersze kręgi odbiorców, zwłaszcza mieszkańców terenów, których dotyczą. Pruszkowski sefer jest szóstą wydaną w Polsce księgą, tłumaczoną z języków oryginalnych.

Sefer Pruszków. Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic to jedna z najważniejszych publikacji w kilkunastoletniej historii działalności edytorskiej Książnicy Pruszkowskiej. Pomysł wydania Księgi dojrzewał dość długo. O ile byliśmy przekonani, że należy ją wydać, to  nie byliśmy pewni, czy spotka się ona z takim odbiorem, na jaki zasługuje, zwłaszcza w obecnych, burzliwych, choć ciekawych czasach. Przeważyły trzy argumenty: jeśli nie teraz – to kiedy, jeśli nie Książnica Pruszkowska – to kto?

Trzeci argument nasuwał się sam: Pruszkowscy Żydzi. Sześć dekad zamkniętych Zagładą, książka Mariana Skwary wydana przez nas prawie dekadę temu spotkała się z żywym przyjęciem i ogromnym zainteresowaniem Czytelników. Zarówno historyków profesjonalistów, jak i amatorów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o dziejach Pruszkowa. Nic dziwnego, bowiem wypełniła istotną lukę w opisaniu tych dziejów i ujawniła szereg nieznanych dotąd faktów z historii naszego miasta.

W swojej pracy Marian Skwara korzystał z wielu źródeł, między innymi obficie czerpał z wydanych w Izraelu w 1966 roku wspomnień Żydów pruszkowskich, zebranych w tomie pod tytułem Sefer Pruszkow, Nadarzin we-ha-sewiwa –  Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic. Cytował obszerne fragmenty, kopiował fotografie, dokumenty i druki ulotne. Ten fakt, jak również rosnąca popularność Pruszkowskich Żydów uświadomiły nam, że pruszkowski Sefer musimy udostępnić szerszemu odbiorcy. Bez niego historia Pruszkowa byłaby niepełna. Bowiem tutejsi Żydzi – mimo że stanowili niewielką w porównaniu z innymi polskimi miastami diasporę – wnieśli niezwykle istotny wkład w dzieje naszego miasta. Wraz z innymi nacjami budowali przemysł, poprzez zasiadanie w Radzie Miejskiej mieli wpływ na jej decyzje, tworzyli kulturę i oświatę, udzielali się społecznie.

Setna rocznica  nadania praw miejskich dla Pruszkowa jest doskonałą okazją, by o tych  faktach przypomnieć. Po blisko dziesięciu latach od wydania Pruszkowskich Żydów oddajemy z satysfakcją w ręce polskiego Czytelnika Sefer PruszkówKsięgę pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic licząc, że spotka się z równie ciepłym przyjęciem, jak nasze poprzednie publikacje.